• The Raven King (The Raven Cycle, Book 4)

  کد محصول: 17143|نویسنده: Maggie Stiefvater|ژانر: فانتزی|ناشر: Scholastic Press|شابک: 9780545424981|تعداد صفحات: 448|جلد 4 از 4 مجموعه The Raven Cycle

  در تمام طول زندگانی اش به “بلو” هشدار داده بودند که او باعث مرگ معشوقه خود خواهد شد. او به عشق حقیقی ایمان نداشت و هرگز با خودش فکر نمی کرد که این موضوع بخواهد مشکلی ایجاد کند. اما وقتی سرنوشت او با زندگی و دنیای تاریک و مرموز پسران “Raven” در هم گره می خورد، “بلو” دیگر از هیچ چیزی مطمئن نیست.

  175,000تومان250,000تومان

  The Raven King (The Raven Cycle, Book 4)

  175,000تومان250,000تومان
 • The Dream Thieves (The Raven Cycle, Book 2)

  کد محصول: 17141|نویسنده: Maggie Stiefvater|ژانر: فانتزی|ناشر: Scholastic Press|شابک: 9780545424943|تعداد صفحات: 446|جلد 2 از 4 مجموعه The Raven Cycle

  “Ronan” یکی از بچه های گروه “Raven” است که به دنبال جسد پادشاهی به نام ” Glendower” که گمان می رود جایی زیر یک تپه پنهان شده است می گردد. راه زیر تپه سالیان سال است که دست نخورده باقی مانده است. چیزی در زیر تپه ها و  شهر کوچک زندگی می کند. چیزی که با بیدار شدنش زندگی های زیادی تغییر می کند. کتاب نویسنده برجسته ” Maggie Stiefvater” مخاطب را وارد دنیا و ماجراهای غیرقابل پیش بینی می کند که با خواندن آن در عطش کتاب دوم باقی خواهد ماند.

  112,000تومان160,000تومان

  The Dream Thieves (The Raven Cycle, Book 2)

  112,000تومان160,000تومان
 • The Raven Boys (The Raven Cycle, Book 1)

  کد محصول: 17140|نویسنده: Maggie Stiefvater|ژانر: فانتزی|ناشر: Scholastic Press|شابک: 9780545424929|تعداد صفحات: 416|جلد 1 از 4 مجموعه The Raven Cycle

  هر سال، “Blue Sargent” کنار مادر پیشگوی خود می ایستد و عبور کسانی که مرگشان نزدیک است را نظاره می کند. دختر تا امسال هیچ یک از آن ها را ندیده بود. اما حال آن ها را می دید. او پسری را می بیند که از تاریکی برمی خیزد و مستقیم با او سخن می گوید. اسم پسر “گانسی” است و “بلو” خیلی زود درمی یابد که او یکی از شاگردان ثروتمند مدرسه خصوصی “Aglinoby” می باشد. سیاست دختر این است که از پسران این مدرسه که به گروه ” The Raven Boys” شهرت دارند، دوری کند زیرا آن ها تنها به دنبال دردسر هستند. اما “بلو” به شکل وصف ناپذیری مجذوب “گانسی” می شود. پسر همه ویژگی ها را دارد: خوش قیافه، ثروتمند و دارای دوستان وفادار و متعهد. اما پسر به دنبال چیزهای بیشتری است.

  128,000تومان160,000تومان

  The Raven Boys (The Raven Cycle, Book 1)

  128,000تومان160,000تومان

منو اصلی