• English Time Storybook 6: The Litterbug Mystery

  کد محصول: 2185| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  38,500تومان55,000تومان

  English Time Storybook 6: The Litterbug Mystery

  38,500تومان55,000تومان
 • English Time Storybook 5: Digger and the Thief

  کد محصول: 2184| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194364331|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  38,500تومان55,000تومان

  English Time Storybook 5: Digger and the Thief

  38,500تومان55,000تومان
 • English Time Storybook 4: A Medal for Ranger Day

  کد محصول: 2183| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194364256|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  38,500تومان55,000تومان

  English Time Storybook 4: A Medal for Ranger Day

  38,500تومان55,000تومان
 • English Time Storybook 1: Annie and the Map

  کد محصول: 2180| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194363129|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  38,500تومان55,000تومان

  English Time Storybook 1: Annie and the Map

  38,500تومان55,000تومان
 • English Time Storybook 3: A Day at Storyland

  کد محصول: 2182| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194364171|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  38,500تومان55,000تومان

  English Time Storybook 3: A Day at Storyland

  38,500تومان55,000تومان
 • English Time Storybook 2: Coco and Digger

  کد محصول: 2181| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194364096|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  38,500تومان55,000تومان

  English Time Storybook 2: Coco and Digger

  38,500تومان55,000تومان
 • English Time 6 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2163| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|تعداد صفحات: 72

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  102,500تومان205,000تومان

  English Time 6 + Workbook + CD (2nd Edition)

  102,500تومان205,000تومان
 • English Time 5 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2161| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9789649819723|تعداد صفحات: 72

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  100,000تومان200,000تومان

  English Time 5 + Workbook + CD (2nd Edition)

  100,000تومان200,000تومان
 • English Time 4 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2160| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9786001581878|تعداد صفحات: 72

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  85,000تومان170,000تومان

  English Time 4 + Workbook + CD (2nd Edition)

  85,000تومان170,000تومان
 • English Time 3 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2159| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9789649810560|تعداد صفحات: 72

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  85,000تومان170,000تومان

  English Time 3 + Workbook + CD (2nd Edition)

  85,000تومان170,000تومان
 • English Time 2 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2151| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194005074|تعداد صفحات: 88

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  85,000تومان170,000تومان

  English Time 2 + Workbook + CD (2nd Edition)

  85,000تومان170,000تومان
 • English Time 1 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2148| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194005067|تعداد صفحات: 80

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  85,000تومان170,000تومان

  English Time 1 + Workbook + CD (2nd Edition)

  85,000تومان170,000تومان

منو اصلی