• English Time Storybook 6: The Litterbug Mystery

  کد محصول: 2185| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  42,000تومان60,000تومان

  English Time Storybook 6: The Litterbug Mystery

  42,000تومان60,000تومان
 • English Time Storybook 5: Digger and the Thief

  کد محصول: 2184| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194364331|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  42,000تومان60,000تومان

  English Time Storybook 5: Digger and the Thief

  42,000تومان60,000تومان
 • English Time Storybook 4: A Medal for Ranger Day

  کد محصول: 2183| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194364256|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  42,000تومان60,000تومان

  English Time Storybook 4: A Medal for Ranger Day

  42,000تومان60,000تومان
 • English Time Storybook 1: Annie and the Map

  کد محصول: 2180| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194363129|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  42,000تومان60,000تومان

  English Time Storybook 1: Annie and the Map

  42,000تومان60,000تومان
 • English Time Storybook 3: A Day at Storyland

  کد محصول: 2182| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194364171|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  42,000تومان60,000تومان

  English Time Storybook 3: A Day at Storyland

  42,000تومان60,000تومان
 • English Time Storybook 2: Coco and Digger

  کد محصول: 2181| نویسنده: Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی| ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194364096|تعداد صفحات: 48

  مجموعه شش سطحی English Time با داستان های متنوع بر اساس Communicative Approach نوشته شده است. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا است.
  42,000تومان60,000تومان

  English Time Storybook 2: Coco and Digger

  42,000تومان60,000تومان
 • English Time 6 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2163| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|تعداد صفحات: 72

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  135,000تومان270,000تومان

  English Time 6 + Workbook + CD (2nd Edition)

  135,000تومان270,000تومان
 • English Time 5 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2161| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9789649819723|تعداد صفحات: 72

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  110,000تومان220,000تومان

  English Time 5 + Workbook + CD (2nd Edition)

  110,000تومان220,000تومان
 • English Time 4 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2160| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9786001581878|تعداد صفحات: 72

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  90,000تومان180,000تومان

  English Time 4 + Workbook + CD (2nd Edition)

  90,000تومان180,000تومان
 • English Time 3 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2159| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9789649810560|تعداد صفحات: 72

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  90,000تومان180,000تومان

  English Time 3 + Workbook + CD (2nd Edition)

  90,000تومان180,000تومان
 • English Time 2 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2151| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194005074|تعداد صفحات: 88

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  90,000تومان180,000تومان

  English Time 2 + Workbook + CD (2nd Edition)

  90,000تومان180,000تومان
 • English Time 1 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2148| نویسنده: Susan Rivers, Setsuko Toyama|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194005067|تعداد صفحات: 80

  داستان هاي کتاب کنونی شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و … از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
  90,000تومان180,000تومان

  English Time 1 + Workbook + CD (2nd Edition)

  90,000تومان180,000تومان

منو اصلی