• El Cronómetro B2 + CD

  کد محصول: 77011|نویسنده: Iñaki Tarrés ChamorroRosa M. Pérez Bernal, et ál|نوع کتاب: خودآموز|زبان: اسپانیایی|ناشر: Editorial Edinumen|شابک: 9788498485486

  کامل ترین دستورالعمل آماده سازی برای امتحان Cervantes Institutes DELE ( اسپانیایی به عنوان زبان خارجی) است که سطح اسپانیایی زبان آموزان را ارتقا می دهد. این کتاب یکی از بهترین منابع لازم برای پیشرفت و یادگیری این زبان است. نویسندگان این مجموعه، آموزگاران اسپانیایی و پژوهشگران معتبری هستند که بسیاری از آنها در Instituto Cervantes مشغول به کار می باشند.  هر دستورالعمل بر چهار زمینه اساسی متمرکز است: اطلاعات امتحانی، تمرین با انواع آزمون ها، توسعه مهارت، نظرات و مشاوره. این مجموعه یک دوره آمادگی برای معلمان و کودکان و نوجوانانی که قصد دارند در هرگونه امتحان برای کسب مدرک زبان اسپانیایی شرکت کنند.

  187,500تومان250,000تومان

  El Cronómetro B2 + CD

  187,500تومان250,000تومان
 • El Cronómetro B1 + CD

  کد محصول: 77010|نویسنده: Iñaki Tarrés ChamorroMaría José Pareja López, et ál|نوع کتاب: خودآموز|زبان: اسپانیایی|ناشر: Editorial Edinumen|شابک: 9788498485479

  کامل ترین دستورالعمل آماده سازی برای امتحان Cervantes Institutes DELE ( اسپانیایی به عنوان زبان خارجی) است که سطح اسپانیایی زبان آموزان را ارتقا می دهد. این کتاب یکی از بهترین منابع لازم برای پیشرفت و یادگیری این زبان است. نویسندگان این مجموعه، آموزگاران اسپانیایی و پژوهشگران معتبری هستند که بسیاری از آنها در Instituto Cervantes مشغول به کار می باشند.  هر دستورالعمل بر چهار زمینه اساسی متمرکز است: اطلاعات امتحانی، تمرین با انواع آزمون ها، توسعه مهارت، نظرات و مشاوره. این مجموعه یک دوره آمادگی برای معلمان و کودکان و نوجوانانی که قصد دارند در هرگونه امتحان برای کسب مدرک زبان اسپانیایی شرکت کنند.

  187,500تومان250,000تومان

  El Cronómetro B1 + CD

  187,500تومان250,000تومان
 • El Cronómetro A2 + CD

  کد محصول: 77009|نویسنده: Iñaki Tarrés Chamorro, Miguel Sauras Rodríguez-Olleros, et al|نوع کتاب: خودآموز|زبان: اسپانیایی|ناشر: Editorial Edinumen|شابک: 9788498483147

  کامل ترین دستورالعمل آماده سازی برای امتحان Cervantes Institutes DELE ( اسپانیایی به عنوان زبان خارجی) است که سطح اسپانیایی زبان آموزان را ارتقا می دهد. این کتاب یکی از بهترین منابع لازم برای پیشرفت و یادگیری این زبان است. نویسندگان این مجموعه، آموزگاران اسپانیایی و پژوهشگران معتبری هستند که بسیاری از آنها در Instituto Cervantes مشغول به کار می باشند.  هر دستورالعمل بر چهار زمینه اساسی متمرکز است: اطلاعات امتحانی، تمرین با انواع آزمون ها، توسعه مهارت، نظرات و مشاوره. این مجموعه یک دوره آمادگی برای معلمان و کودکان و نوجوانانی که قصد دارند در هرگونه امتحان برای کسب مدرک زبان اسپانیایی شرکت کنند.

  187,500تومان250,000تومان

  El Cronómetro A2 + CD

  187,500تومان250,000تومان
 • El Cronómetro A1 + CD

  کد محصول: 77008|نویسنده: Iñaki Tarrés Chamorro, Miguel Sauras Rodríguez-Olleros, Esther Domínguez Marín|نوع کتاب: خودآموز|زبان: اسپانیایی|ناشر: Editorial Edinumen|شابک: 9788498482201

  کامل ترین دستورالعمل آماده سازی برای امتحان Cervantes Institutes DELE ( اسپانیایی به عنوان زبان خارجی) است که سطح اسپانیایی زبان آموزان را ارتقا می دهد. این کتاب یکی از بهترین منابع لازم برای پیشرفت و یادگیری این زبان است. نویسندگان این مجموعه، آموزگاران اسپانیایی و پژوهشگران معتبری هستند که بسیاری از آنها در Instituto Cervantes مشغول به کار می باشند.  هر دستورالعمل بر چهار زمینه اساسی متمرکز است: اطلاعات امتحانی، تمرین با انواع آزمون ها، توسعه مهارت، نظرات و مشاوره. این مجموعه یک دوره آمادگی برای معلمان و کودکان و نوجوانانی که قصد دارند در هرگونه امتحان برای کسب مدرک زبان اسپانیایی شرکت کنند.

  187,500تومان250,000تومان

  El Cronómetro A1 + CD

  187,500تومان250,000تومان

منو اصلی