• Yeni Hitit 1

  کد محصول: 83028|نویسنده: N. Engin Uzun|نوع کتاب: آموزشی|زبان: ترکی|ناشر: Ankara Universites|شابک: 9789754827668|تعداد صفحات: 199

  سری کتاب‌های سه سطحی زبان ترکی استانبولی Yeni Hitit جهت آمادگی برای آزمون تومر زبان ترکی استانبولی طراحی گرديده است. اين کتاب توسط مرکز تحقيقات و کاربرد زبان ترکی ترکيه و زبان‌های خارجی دانشگاه آنکارا Ankara Universities برای آموزش زبان ترکی به افراد غير ترک زبان در ۳ جلد تهيه شده است. جلد اول آن شامل ۱۲ درس می‌باشد که پس از آشنا نمودن زبان‌آموزان با الفبای زبان ترکی، مسائل ساده اما بسيار کاربردی نظير زندگی روزمره، اقوام و آشنايان، تغذيه، ساعت و زمان، آشنايی با فرهنگ ترکیه، خريد، مسافرت و… را به زبان ترکی آموزش می‌دهد. اين مجموعه که آموزش زبان ترکی استانبولي را از پايه شروع می‌کند، براي مبتديان و افرادی که قصد ادامه تحصيل در ترکيه را دارند، مناسب است.

  198,000تومان360,000تومان

  Yeni Hitit 1

  198,000تومان360,000تومان
 • Yeni Hitit 2

  کد محصول: 83027|نوع کتاب: آموزشی|زبان: ترکی|ناشر: Ankara Universites|شابک: 9789754827910|تعداد صفحات: 196

  کتاب 2 Hitit سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های آموزشی زبان ترکی استانبولی  Yeni Hitit جهت آمادگی آزمون تومر که شامل هر چهار مهارت متد آموزشی زبان‌های گوناگون می‌باشد و به هر ۴ مهارت اصلی زبان خواندن (Reading)، نوشتن (Writing)، گفتاری ( Speaking)، شنیداری (Listening) توجه می‌کند، و توسط آموزشگاه‌های معتبر تدریس می‌شود. اين کتاب توسط مرکز تحقيقات و کاربرد زبان ترکی ترکيه و زبان‌های خارجی دانشگاه آنکارا Ankara Universites برای آموزش زبان ترکی به افراد غير ترک زبان در ۳ جلد تهيه شده است. جلد دوم این متد آموزشی، کتاب Hitit 2 شامل ۱۲ درس می‌باشد. اين مجموعه که آموزش زبان ترکی استانبولی را از پايه شروع می‌کند، برای مبتديان و افرادی که قصد ادامه تحصيل در ترکيه را دارند، مناسب است.

  209,000تومان380,000تومان

  Yeni Hitit 2

  209,000تومان380,000تومان
 • Yeni Hitit 3

  کد محصول: 83026|نویسنده: N. Engin UZUN|نوع کتاب: آموزشی|زبان: ترکی|ناشر: Ankara Universites|شابک: 9789754828023|تعداد صفحات: 194

  کتاب ٣ Hitit سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های آموزشی زبان ترکی استانبولی  Yeni Hitit جهت آمادگی آزمون تومر که شامل هر چهار مهارت متد آموزشی زبان‌های گوناگون می‌باشد و به هر ۴ مهارت اصلی زبان خواندن (Reading)، نوشتن (Writing)، گفتاری ( Speaking)، شنیداری (Listening) توجه می‌کند، و توسط آموزشگاه‌های معتبر تدریس می‌شود. اين کتاب توسط مرکز تحقيقات و کاربرد زبان ترکی ترکيه و زبان‌های خارجی دانشگاه آنکارا Ankara Universites برای آموزش زبان ترکی به افراد غير ترک زبان در ۳ جلد تهيه شده است. جلد سوم این متد آموزشی، کتاب Hitit 3 شامل ۱۲ درس می‌باشد. اين مجموعه که آموزش زبان ترکی استانبولی را از پايه شروع می‌کند، برای مبتديان و افرادی که قصد ادامه تحصيل در ترکيه را دارند، مناسب است.

  214,500تومان390,000تومان

  Yeni Hitit 3

  214,500تومان390,000تومان

منو اصلی