• Touchstone 2 Video Resource Book

  کد محصول: 4118| نویسنده: M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandford|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج

  40,000تومان80,000تومان

  Touchstone 2 Video Resource Book

  40,000تومان80,000تومان
 • Touchstone 4: Video Activity Book (2nd Edition)

  کد محصول: 4117| نویسنده: M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandford|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|شابک: 9780521711999|تعداد صفحات: 48

  کتاب‌های این مجموعه در بسیاری از موسسات آموزش زبان و توسط اساتید بسیاری تدریس می‌شود. در هر درس به بررسی یک موضوع خاص پرداخته است. درس ها از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و با ارائه‌ متن و تمرین‌های متنوع سعی در آموزش مهارت های اصلی و واژگان زبان انگلیسی به شیوه‌ای جذاب را دارد. دانشجویان در دوره های آموزش زبان و همه کسانی که به طور حرفه ای در توسعه و استفاده از آزمون های زبان تحصیل  می کنند، این منبع را یکی از متون معتبر و جامع  در راستای مقاصد و اهداف خود تلقی می کنند.
  60,000تومان100,000تومان

  Touchstone 4: Video Activity Book (2nd Edition)

  60,000تومان100,000تومان
 • Touchstone 1: Video Activity Book (2nd Edition)

  کد محصول: 4116| نویسنده: M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandford|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|تعداد صفحات: 48

  کتاب‌های این مجموعه در بسیاری از موسسات آموزش زبان و توسط اساتید بسیاری تدریس می‌شود. در هر درس به بررسی یک موضوع خاص پرداخته است. درس ها از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و با ارائه‌ متن و تمرین‌های متنوع سعی در آموزش مهارت های اصلی و واژگان زبان انگلیسی به شیوه‌ای جذاب را دارد. دانشجویان در دوره های آموزش زبان و همه کسانی که به طور حرفه ای در توسعه و استفاده از آزمون های زبان تحصیل  می کنند، این منبع را یکی از متون معتبر و جامع  در راستای مقاصد و اهداف خود تلقی می کنند.
  48,000تومان80,000تومان

  Touchstone 1: Video Activity Book (2nd Edition)

  48,000تومان80,000تومان
 • Touchstone 4 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 4115| نویسنده: M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandford|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|شابک: 9781107680432|تعداد صفحات: 160

  مجموعه Touchstone ویرایش دوم یک مجموعه آموزشی  کامل مخصوص بزرگسالان است که در چهار سطح توسط نام دارترین نویسندگان حوزه آموزش زبان Michael McCarthy، Jeanne McCarten و Helen Sandiford تالیف و در انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است. استراتژی مکالمات این کتاب بر مبنای عبارت پرتکرار، کاربردی و رایج در زبان انگلیسی بنا شده است .
  144,000تومان360,000تومان

  Touchstone 4 + Workbook + CD (2nd Edition)

  144,000تومان360,000تومان
 • Touchstone 1 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 4114| نویسنده: M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandford|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|شابک: 9781107679870|تعداد صفحات: 160

  مجموعه Touchstone ویرایش دوم یک مجموعه آموزشی  کامل مخصوص بزرگسالان است که در چهار سطح توسط نام دارترین نویسندگان حوزه آموزش زبان Michael McCarthy، Jeanne McCarten و Helen Sandiford تالیف و در انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است. استراتژی مکالمات این کتاب بر مبنای عبارت پرتکرار، کاربردی و رایج در زبان انگلیسی بنا شده است .
  144,000تومان360,000تومان

  Touchstone 1 + Workbook + CD (2nd Edition)

  144,000تومان360,000تومان
 • Touchstone 3 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 4083| نویسنده: M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandford|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|شابک: 9781107665835|تعداد صفحات: 160

  مجموعه Touchstone ویرایش دوم یک مجموعه آموزشی  کامل مخصوص بزرگسالان است که در چهار سطح توسط نام دارترین نویسندگان حوزه آموزش زبان Michael McCarthy، Jeanne McCarten و Helen Sandiford تالیف و در انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است. استراتژی مکالمات این کتاب بر مبنای عبارت پرتکرار، کاربردی و رایج در زبان انگلیسی بنا شده است .
  144,000تومان360,000تومان

  Touchstone 3 + Workbook + CD (2nd Edition)

  144,000تومان360,000تومان
 • Touchstone 2 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 4082| نویسنده: M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandford|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|شابک: 9781107681736|تعداد صفحات: 160

  مجموعه Touchstone ویرایش دوم یک مجموعه آموزشی  کامل مخصوص بزرگسالان است که در چهار سطح توسط نام دارترین نویسندگان حوزه آموزش زبان Michael McCarthy، Jeanne McCarten و Helen Sandiford تالیف و در انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است. استراتژی مکالمات این کتاب بر مبنای عبارت پرتکرار، کاربردی و رایج در زبان انگلیسی بنا شده است .
  144,000تومان360,000تومان

  Touchstone 2 + Workbook + CD (2nd Edition)

  144,000تومان360,000تومان
 • Touchstone 3: Video Activity Book (2nd Edition)

  کد محصول: 4071| نویسنده: M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandford|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|تعداد صفحات: 48

  کتاب‌های این مجموعه در بسیاری از موسسات آموزش زبان و توسط اساتید بسیاری تدریس می‌شود. در هر درس به بررسی یک موضوع خاص پرداخته است. درس ها از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و با ارائه‌ متن و تمرین‌های متنوع سعی در آموزش مهارت های اصلی و واژگان زبان انگلیسی به شیوه‌ای جذاب را دارد. دانشجویان در دوره های آموزش زبان و همه کسانی که به طور حرفه ای در توسعه و استفاده از آزمون های زبان تحصیل  می کنند، این منبع را یکی از متون معتبر و جامع  در راستای مقاصد و اهداف خود تلقی می کنند.
  50,000تومان100,000تومان

  Touchstone 3: Video Activity Book (2nd Edition)

  50,000تومان100,000تومان

منو اصلی