• Strategic Reading 3 (2nd Edition)

  کد محصول: 32063| نویسنده: Jack C. Richards|نوع کتاب: Reading Skill|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|شابک: 9780521281119|تعداد صفحات: 136

  یکی از مهارت های بسیاری ضروری توانایی Reading می باشد. نویسنده بسیار مطرح Jack C. Richards به همراه Samuela Eckstut-Didier مجموعه ای را طراحی کرده اند که می تواند بسیاری از مشکلات شما را در مبحث Reading حل کند. این مجموعه در سه کتاب با سطح بندی متفاوت چاپ شده که می تواند سطح Reading شما را از Low intermediate به High intermediate ارتقاء دهد. هر کتاب شامل 12 فصل است که هر فصل متونی به روز و کاربردی از منابع معتبری به ما می دهد. هر متن کاملا مطابق با سطح مورد نظر می باشد که می تواند شما را بیش از پیش در افزایش این توانایی کمک کند.
  51,000تومان85,000تومان

  Strategic Reading 3 (2nd Edition)

  51,000تومان85,000تومان
 • Strategic Reading 2 (2nd Edition)

  کد محصول: 32006| نویسنده: Jack C. Richards|نوع کتاب: Reading Skill|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|شابک: 9780521281133|تعداد صفحات: 136

  یکی از مهارت های بسیاری ضروری توانایی Reading می باشد. نویسنده بسیار مطرح Jack C. Richards به همراه Samuela Eckstut-Didier مجموعه ای را طراحی کرده اند که می تواند بسیاری از مشکلات شما را در مبحث Reading حل کند. این مجموعه در سه کتاب با سطح بندی متفاوت چاپ شده که می تواند سطح Reading شما را از Low intermediate به High intermediate ارتقاء دهد. هر کتاب شامل 12 فصل است که هر فصل متونی به روز و کاربردی از منابع معتبری به ما می دهد. هر متن کاملا مطابق با سطح مورد نظر می باشد که می تواند شما را بیش از پیش در افزایش این توانایی کمک کند.
  51,000تومان85,000تومان

  Strategic Reading 2 (2nd Edition)

  51,000تومان85,000تومان
 • Strategic Reading 1 (2nd Edition)

  کد محصول: 32005| نویسنده: Jack C. Richards|نوع کتاب: Reading Skill|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|شابک: 9780521281126|تعداد صفحات: 136

  یکی از مهارت های بسیاری ضروری توانایی Reading می باشد. نویسنده بسیار مطرح Jack C. Richards به همراه Samuela Eckstut-Didier مجموعه ای را طراحی کرده اند که می تواند بسیاری از مشکلات شما را در مبحث Reading حل کند. این مجموعه در سه کتاب با سطح بندی متفاوت چاپ شده که می تواند سطح Reading شما را از Low intermediate به High intermediate ارتقاء دهد. هر کتاب شامل 12 فصل است که هر فصل متونی به روز و کاربردی از منابع معتبری به ما می دهد. هر متن کاملا مطابق با سطح مورد نظر می باشد که می تواند شما را بیش از پیش در افزایش این توانایی کمک کند.
  51,000تومان85,000تومان

  Strategic Reading 1 (2nd Edition)

  51,000تومان85,000تومان

منو اصلی