• Navigate Advanced C1

  کد محصول: 4110|نویسنده: Mark Bartram, Kate Pickering|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194566889|جلد 6 از 6 مجموعه Navigate

  مجموعه Navigate براساس تحقیقات گسترده برروی نحوه یادگیری زبان در بزرگسالان، رویکردی جدید و نواورانه به دو مهارت listening , Reading دارد . با تدریس پایین به بالا این دو مهارت، به دانش آموزان مهارت درک بهتر متون و گفتار جدید را می دهد. محتوای کتاب بطور گسترده ای در کلاس های مختلف در سراسر  جهان pilot شده است ( بیش از 200 مدرس در 18 کشور مختلف) و بدین ترتیب این اطمینان را به مدرسان داد که از این مجموعه می توانند نتیجه دلخواه را کسب کنند.

  204,000تومان340,000تومان

  Navigate Advanced C1

  204,000تومان340,000تومان
 • Navigate Upper-Intermediate B2

  کد محصول: 4109|نویسنده: Racheal Roberts, Caroline Krantz|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194566766|جلد 5 از 6 مجموعه Navigate

  مجموعه Navigate براساس تحقیقات گسترده برروی نحوه یادگیری زبان در بزرگسالان، رویکردی جدید و نواورانه به دو مهارت listening , Reading دارد . با تدریس پایین به بالا این دو مهارت، به دانش آموزان مهارت درک بهتر متون و گفتار جدید را می دهد. محتوای کتاب بطور گسترده ای در کلاس های مختلف در سراسر  جهان pilot شده است ( بیش از 200 مدرس در 18 کشور مختلف) و بدین ترتیب این اطمینان را به مدرسان داد که از این مجموعه می توانند نتیجه دلخواه را کسب کنند.

  201,000تومان335,000تومان

  Navigate Upper-Intermediate B2

  201,000تومان335,000تومان
 • Navigate Intermediate B1 Plus

  کد محصول: 4108|نویسنده: Racheal Roberts, Heather Buchanan, Emma Pathare|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194566629|جلد 4 از 6 مجموعه Navigate

  مجموعه Navigate براساس تحقیقات گسترده برروی نحوه یادگیری زبان در بزرگسالان، رویکردی جدید و نواورانه به دو مهارت listening , Reading دارد . با تدریس پایین به بالا این دو مهارت، به دانش آموزان مهارت درک بهتر متون و گفتار جدید را می دهد. محتوای کتاب بطور گسترده ای در کلاس های مختلف در سراسر  جهان pilot شده است ( بیش از 200 مدرس در 18 کشور مختلف) و بدین ترتیب این اطمینان را به مدرسان داد که از این مجموعه می توانند نتیجه دلخواه را کسب کنند.

  201,000تومان335,000تومان

  Navigate Intermediate B1 Plus

  201,000تومان335,000تومان
 • Navigate Pre-Intermediate B1

  کد محصول: 4107|نویسنده: Caroline Krantz, Julie Norton|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194566490|جلد 3 از 6 مجموعه Navigate

  مجموعه Navigate براساس تحقیقات گسترده برروی نحوه یادگیری زبان در بزرگسالان، رویکردی جدید و نواورانه به دو مهارت listening , Reading دارد . با تدریس پایین به بالا این دو مهارت، به دانش آموزان مهارت درک بهتر متون و گفتار جدید را می دهد. محتوای کتاب بطور گسترده ای در کلاس های مختلف در سراسر  جهان pilot شده است ( بیش از 200 مدرس در 18 کشور مختلف) و بدین ترتیب این اطمینان را به مدرسان داد که از این مجموعه می توانند نتیجه دلخواه را کسب کنند.

  189,000تومان315,000تومان

  Navigate Pre-Intermediate B1

  189,000تومان315,000تومان
 • Navigate Elementary A2

  کد محصول: 4106|نویسنده: Paul Dummett, Jake Hughes, Katie Wood|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194566360|جلد 2 از 6 مجموعه Navigate

  مجموعه Navigate براساس تحقیقات گسترده برروی نحوه یادگیری زبان در بزرگسالان، رویکردی جدید و نواورانه به دو مهارت listening , Reading دارد . با تدریس پایین به بالا این دو مهارت، به دانش آموزان مهارت درک بهتر متون و گفتار جدید را می دهد. محتوای کتاب بطور گسترده ای در کلاس های مختلف در سراسر  جهان pilot شده است ( بیش از 200 مدرس در 18 کشور مختلف) و بدین ترتیب این اطمینان را به مدرسان داد که از این مجموعه می توانند نتیجه دلخواه را کسب کنند.

  234,000تومان390,000تومان

  Navigate Elementary A2

  234,000تومان390,000تومان
 • Navigate Beginner A1

  کد محصول: 4105|نویسنده: Paul Dummett, Jake Hughes|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194566230|جلد 1 از 6 مجموعه Navigate

  مجموعه Navigate براساس تحقیقات گسترده برروی نحوه یادگیری زبان در بزرگسالان، رویکردی جدید و نواورانه به دو مهارت listening , Reading دارد . با تدریس پایین به بالا این دو مهارت، به دانش آموزان مهارت درک بهتر متون و گفتار جدید را می دهد. محتوای کتاب بطور گسترده ای در کلاس های مختلف در سراسر  جهان pilot شده است ( بیش از 200 مدرس در 18 کشور مختلف) و بدین ترتیب این اطمینان را به مدرسان داد که از این مجموعه می توانند نتیجه دلخواه را کسب کنند.

  198,000تومان330,000تومان

  Navigate Beginner A1

  198,000تومان330,000تومان

منو اصلی