• Let’s Talk 3 (2nd Edition)

  کد محصول: 30006|نویسنده: Leo Jones|نوع کتاب: Speaking Skill|زبان: انگلیسی||ناشر: کمبریج|شابک: 9780521692885|تعداد صفحات: 130

  کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي (North American English) براي گروه سني جوانان و بزرگسالان از سطح مقدماتي تا بالاي متوسط جهت تقويت مهارت ارتباط زباني (oral communication) بوده و شامل فعاليت هاي زير مي شود: فعاليت دونفره يا گروهي که فرصتي براي تبادل نظرات فراهم مي کند، تمرين هاي مربوط به vocabulary-building به منظور استفاده از واژگان در بحث هاي مختلف، communication task به منظور ارائه تمرين هاي گفتاري بيشتر، بخش مربوط به self-study همراه با تمرين هاي مربوط به واژگان، گرامر و مهارت شنيداري.
  112,500تومان150,000تومان

  Let’s Talk 3 (2nd Edition)

  112,500تومان150,000تومان
 • Let’s Talk 2 (2nd Edition)

  کد محصول: 30005|نویسنده: Leo Jones|نوع کتاب| Speaking Skill|زبان: انگلیسی|ناشر: کمبریج|شابک: 9780521692847|تعداد صفحات: 130

  کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي (North American English) براي گروه سني جوانان و بزرگسالان از سطح مقدماتي تا بالاي متوسط جهت تقويت مهارت ارتباط زباني (oral communication) بوده و شامل فعاليت هاي زير مي شود: فعاليت دونفره يا گروهي که فرصتي براي تبادل نظرات فراهم مي کند، تمرين هاي مربوط به vocabulary-building به منظور استفاده از واژگان در بحث هاي مختلف، communication task به منظور ارائه تمرين هاي گفتاري بيشتر، بخش مربوط به self-study همراه با تمرين هاي مربوط به واژگان، گرامر و مهارت شنيداري.
  112,500تومان150,000تومان

  Let’s Talk 2 (2nd Edition)

  112,500تومان150,000تومان
 • Let’s Talk 1 (2nd Edition)

  کد محصول: 30004|نویسنده: Leo Jones|ناشر: کمبریج|نوع کتاب: Speaking Skill|زبان: انگلیسی|شابک: 9780521692816|تعداد صفحات: 130

  کتاب هاي اين مجموعه در سه سطح مطابق با سيستم آمريکايي (North American English) براي گروه سني جوانان و بزرگسالان از سطح مقدماتي تا بالاي متوسط جهت تقويت مهارت ارتباط زباني (oral communication) بوده و شامل فعاليت هاي زير مي شود: فعاليت دونفره يا گروهي که فرصتي براي تبادل نظرات فراهم مي کند، تمرين هاي مربوط به vocabulary-building به منظور استفاده از واژگان در بحث هاي مختلف، communication task به منظور ارائه تمرين هاي گفتاري بيشتر، بخش مربوط به self-study همراه با تمرين هاي مربوط به واژگان، گرامر و مهارت شنيداري.
  112,500تومان150,000تومان

  Let’s Talk 1 (2nd Edition)

  112,500تومان150,000تومان

منو اصلی