• Let’s Go Phonics 3 + CD

  کد محصول: 2207| نویسنده: Jeffrey D. Lehman|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194395083|تعداد صفحات: 64

  مجموعه Let’s Go Phonics شامل سه سطح (Let’s Go Phonics1-3) است . مجموعه فوق به آموزش حروف الفبا و صداهای حروف می پردازد و بلافاصله بعد از آموزش هر حرف کاربرد آن را در لغات مختلف نشان می دهد به این ترتیب علاوه بر آموزش حروف و صداهای هر حرف در لغات مختلف، دایره لغات زبان آموزان را نیز افزایش می دهد.
  54,000تومان90,000تومان

  Let’s Go Phonics 3 + CD

  54,000تومان90,000تومان
 • Let’s Go Phonics 1 + CD

  کد محصول: 2206| نویسنده: Jeffrey D. Lehman|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194395069|تعداد صفحات: 64

  مجموعه Let’s Go Phonics شامل سه سطح (Let’s Go Phonics1-3) است . مجموعه فوق به آموزش حروف الفبا و صداهای حروف می پردازد و بلافاصله بعد از آموزش هر حرف کاربرد آن را در لغات مختلف نشان می دهد به این ترتیب علاوه بر آموزش حروف و صداهای هر حرف در لغات مختلف، دایره لغات زبان آموزان را نیز افزایش می دهد.
  54,000تومان90,000تومان

  Let’s Go Phonics 1 + CD

  54,000تومان90,000تومان
 • Let’s Go Phonics 2 + CD

  کد محصول: 2201| نویسنده: Jeffrey D. Lehman|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194395076|تعداد صفحات: 64

  مجموعه Let’s Go Phonics شامل سه سطح (Let’s Go Phonics1-3) است . مجموعه فوق به آموزش حروف الفبا و صداهای حروف می پردازد و بلافاصله بعد از آموزش هر حرف کاربرد آن را در لغات مختلف نشان می دهد به این ترتیب علاوه بر آموزش حروف و صداهای هر حرف در لغات مختلف، دایره لغات زبان آموزان را نیز افزایش می دهد.
  54,000تومان90,000تومان

  Let’s Go Phonics 2 + CD

  54,000تومان90,000تومان

منو اصلی