• Jolly Phonics 1: Activity Book

  کد محصول: 2020| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781844142699|تعداد صفحات: 36

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  27,000تومان45,000تومان

  Jolly Phonics 1: Activity Book

  27,000تومان45,000تومان
 • Jolly Phonics 7: Workbook

  کد محصول: 2040| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781870946575|تعداد صفحات: 24

  مجموعه Jolly Phonics به آموزش مهارت هاي زبان پرداخته است و براي کودکان بالاي چهار سال مي باشد. آموزش نوشتن حروف با خط شکسته، آموزش مهارت هاي خواندن، استفاده از استراتژي املا،، پازل و تمرين و … از ويژگي مجموعه حاضر است.
  18,000تومان30,000تومان

  Jolly Phonics 7: Workbook

  18,000تومان30,000تومان
 • Jolly Phonics 6: Workbook

  کد محصول: 2041| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781844141036|تعداد صفحات: 24

  مجموعه Jolly Phonics به آموزش مهارت هاي زبان پرداخته است و براي کودکان بالاي چهار سال مي باشد. آموزش نوشتن حروف با خط شکسته، آموزش مهارت هاي خواندن، استفاده از استراتژي املا،، پازل و تمرين و … از ويژگي مجموعه حاضر است.
  18,000تومان30,000تومان

  Jolly Phonics 6: Workbook

  18,000تومان30,000تومان
 • Jolly Phonics1: Workbook

  کد محصول: 2002| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781844140985|تعداد صفحات: 24

  یادگیری زبان در سطوح ابتدایی هیچ‌گاه به تنهایی کافی نیست و این تمرین و تکرار است که باعث تثبیت آموخته‌هامی‌ شود. مجموعه آموزش زبان کودکان فونیکس که مجموعه‌ای شناخته‌شده در بین اساتید است، با وجود تمام نکات مثبت، در زمینه تمرین‌های اضافه ضعیف است و کتاب‌کارهای آموزش زبان کودکان فونیکس Jolly Phonics Workbook با تمرین‌های فراوان قصد جبران این کاستی را دارند.
  18,000تومان30,000تومان

  Jolly Phonics1: Workbook

  18,000تومان30,000تومان
 • Jolly Phonics: Word Book

  کد محصول: 2251| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781870946797|تعداد صفحات: 48

  28,000تومان40,000تومان

  Jolly Phonics: Word Book

  28,000تومان40,000تومان
 • Jolly Phonics 2: Workbook

  کد محصول: 2250| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781870946520|تعداد صفحات: 24

  مجموعه Jolly Phonics به آموزش مهارت هاي زبان پرداخته است و براي کودکان بالاي چهار سال مي باشد. آموزش نوشتن حروف با خط شکسته، آموزش مهارت هاي خواندن، استفاده از استراتژي املا،، پازل و تمرين و … از ويژگي مجموعه حاضر است.
  18,000تومان30,000تومان

  Jolly Phonics 2: Workbook

  18,000تومان30,000تومان
 • Jolly Phonics 5: Workbook

  کد محصول: 2249| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781870946551|تعداد صفحات: 24

  مجموعه Jolly Phonics به آموزش مهارت هاي زبان پرداخته است و براي کودکان بالاي چهار سال مي باشد. آموزش نوشتن حروف با خط شکسته، آموزش مهارت هاي خواندن، استفاده از استراتژي املا،، پازل و تمرين و … از ويژگي مجموعه حاضر است.
  18,000تومان30,000تومان

  Jolly Phonics 5: Workbook

  18,000تومان30,000تومان
 • Jolly Phonics 3: Workbook

  کد محصول: 2248| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781870946537|تعداد صفحات: 24

  مجموعه Jolly Phonics به آموزش مهارت هاي زبان پرداخته است و براي کودکان بالاي چهار سال مي باشد. آموزش نوشتن حروف با خط شکسته، آموزش مهارت هاي خواندن، استفاده از استراتژي املا،، پازل و تمرين و … از ويژگي مجموعه حاضر است.
  18,000تومان30,000تومان

  Jolly Phonics 3: Workbook

  18,000تومان30,000تومان
 • Jolly Phonics 4: Workbook

  کد محصول: 2247| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781870946544|تعداد صفحات: 24

  مجموعه Jolly Phonics به آموزش مهارت هاي زبان پرداخته است و براي کودکان بالاي چهار سال مي باشد. آموزش نوشتن حروف با خط شکسته، آموزش مهارت هاي خواندن، استفاده از استراتژي املا،، پازل و تمرين و … از ويژگي مجموعه حاضر است.
  18,000تومان30,000تومان

  Jolly Phonics 4: Workbook

  18,000تومان30,000تومان
 • Jolly Phonics 2: Activity Book

  کد محصول: 2246| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781844141548|تعداد صفحات: 121

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  27,000تومان45,000تومان

  Jolly Phonics 2: Activity Book

  27,000تومان45,000تومان
 • Jolly Phonics 3: Activity Book

  کد محصول: 2245| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781844141555|تعداد صفحات: 36

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  27,000تومان45,000تومان

  Jolly Phonics 3: Activity Book

  27,000تومان45,000تومان
 • Jolly Phonics 5: Activity Book

  کد محصول: 2244| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781844141579|تعداد صفحات: 36

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  27,000تومان45,000تومان

  Jolly Phonics 5: Activity Book

  27,000تومان45,000تومان
 • Jolly Phonics 4: Activity Book

  کد محصول: 2243| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781844141562|تعداد صفحات: 36

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  27,000تومان45,000تومان

  Jolly Phonics 4: Activity Book

  27,000تومان45,000تومان
 • Jolly Phonics 7: Activity Book

  کد محصول: 2266| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781844141593|تعداد صفحات: 36

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  27,000تومان45,000تومان

  Jolly Phonics 7: Activity Book

  27,000تومان45,000تومان
 • Jolly Phonics 6: Activity Book

  کد محصول: 2242| نویسنده: Sue Lloyd, Sara Wernham|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: Jolly Learning|شابک: 9781844141586|تعداد صفحات: 36

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  27,000تومان45,000تومان

  Jolly Phonics 6: Activity Book

  27,000تومان45,000تومان

منو اصلی