• راهنمای Inside Reading Intro (ویرایش دوم)

  کد محصول: 32045| نویسنده: اعظم وفادار فلاورجانی|نوع کتاب: Reading Skill|زبان: انگلیسی|شابک: 9786003165731|تعداد صفحات: 168

  کتاب حاضر، انتخاب زبان آموزان براي تقویت و ارتقای مهارت خواندن و درک مطلب از سطوح مبتدی تا پیشرفته است. ويژگي هاي بارز اين مجموعه از جمله آموزش مهارت خواندن، درک مطلب و نقش واژگان در تمام مراحل یادگیری، تفکر انتقادی، تجزيه و تحليل متون اکادمیک و درک درست مباحث دستوری، همه و همه برای بهره وری هر چه بیشتر و دست یابی به نتیجه ای شگرف در قالب یک مجموعه اموزشی بسیار ارزشمند و معتبر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
  56,000تومان80,000تومان
 • Inside Reading 4 2nd Edition

  کد محصول: 32011| نویسنده: kent Richmond|نوع کتاب: Reading Skill|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194416306|تعداد صفحات: 164

  کتاب حاضر، انتخاب زبان آموزان براي تقویت و ارتقای مهارت خواندن و درک مطلب از سطوح مبتدی تا پیشرفته است. ويژگي هاي بارز اين مجموعه از جمله آموزش مهارت خواندن، درک مطلب و نقش واژگان در تمام مراحل یادگیری، تفکر انتقادی، تجزيه و تحليل متون اکادمیک و درک درست مباحث دستوری، همه و همه برای بهره وری هر چه بیشتر و دست یابی به نتیجه ای شگرف در قالب یک مجموعه اموزشی بسیار ارزشمند و معتبر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
  63,000تومان105,000تومان

  Inside Reading 4 2nd Edition

  63,000تومان105,000تومان
 • Inside Reading 3 2nd Edition

  کد محصول: 32010| نویسنده: Bruce Rubin|نوع کتاب: Reading Skill|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194416290|تعداد صفحات: 164

  کتاب حاضر، انتخاب زبان آموزان براي تقویت و ارتقای مهارت خواندن و درک مطلب از سطوح مبتدی تا پیشرفته است. ويژگي هاي بارز اين مجموعه از جمله آموزش مهارت خواندن، درک مطلب و نقش واژگان در تمام مراحل یادگیری، تفکر انتقادی، تجزيه و تحليل متون اکادمیک و درک درست مباحث دستوری، همه و همه برای بهره وری هر چه بیشتر و دست یابی به نتیجه ای شگرف در قالب یک مجموعه اموزشی بسیار ارزشمند و معتبر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
  52,500تومان105,000تومان

  Inside Reading 3 2nd Edition

  52,500تومان105,000تومان
 • Inside Reading 2 2nd Edition

  کد محصول: 32009| نویسنده: Lawrence J. Zwier|نوع کتاب: Reading Skill|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194416283|تعداد صفحات: 164

  کتاب حاضر، انتخاب زبان اموزان براي تقویت و ارتقای مهارت خواندن و درک مطلب از سطوح مبتدی تا پیشرفته است. ويژگي هاي بارز اين مجموعه از جمله آموزش مهارت خواندن، درک مطلب و نقش واژگان در تمام مراحل یادگیری، تفکر انتقادی، تجزيه و تحليل متون اکادمیک و درک درست مباحث دستوری، همه و همه برای بهره وری هر چه بیشتر و دست یابی به نتیجه ای شگرف در قالب یک مجموعه اموزشی بسیار ارزشمند و معتبر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
  52,500تومان105,000تومان

  Inside Reading 2 2nd Edition

  52,500تومان105,000تومان
 • Inside Reading 1 2nd Edition

  کد محصول: 32008| نویسنده: Arline Burgmeier|نوع کتاب: Reading Skill|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194416276|تعداد صفحات: 164

  کتاب حاضر، انتخاب زبان اموزان براي تقویت و ارتقای مهارت خواندن و درک مطلب از سطوح مبتدی تا پیشرفته است. ويژگي هاي بارز اين مجموعه از جمله آموزش مهارت خواندن، درک مطلب و نقش واژگان در تمام مراحل یادگیری، تفکر انتقادی، تجزيه و تحليل متون اکادمیک و درک درست مباحث دستوری، همه و همه برای بهره وری هر چه بیشتر و دست یابی به نتیجه ای شگرف در قالب یک مجموعه اموزشی بسیار ارزشمند و معتبر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
  52,500تومان105,000تومان

  Inside Reading 1 2nd Edition

  52,500تومان105,000تومان

منو اصلی