• first friends 2 cards ( American ) فلش کارت

  کد محصول: 2326| نویسنده: Naomi Simmons|نوع : آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد

  فلش کارت first friends 2 اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  60,000تومان100,000تومان

  first friends 2 cards ( American ) فلش کارت

  60,000تومان100,000تومان
 • first friends 3 cards ( American ) فلش کارت

  کد محصول: 2326| نویسنده: Naomi Simmons|نوع : آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد

  فلش کارت first friends 3 اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  60,000تومان100,000تومان

  first friends 3 cards ( American ) فلش کارت

  60,000تومان100,000تومان
 • Family and Friends 3 flash cards

  کد محصول: 2355| نویسنده: Naomi Simmons|نوع : آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|تعداد صفحات: 228

  فلش کارت Family and Friends 3 اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  105,000تومان150,000تومان

  Family and Friends 3 flash cards

  105,000تومان150,000تومان
 • first friends 1 cards ( british )

  کد محصول: 2326| نویسنده: Naomi Simmons|نوع : آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد

  فلش کارت first friends 1 اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  44,000تومان55,000تومان

  first friends 1 cards ( british )

  44,000تومان55,000تومان
 • first friends 1 cards ( American ) فلش کارت

  کد محصول: 2326| نویسنده: Naomi Simmons|نوع : آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد

  فلش کارت first friends 1 اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  60,000تومان100,000تومان

  first friends 1 cards ( American ) فلش کارت

  60,000تومان100,000تومان
 • Family and Friends 2 flash cards ( british )

  کد محصول: 2324| نویسنده: Naomi Simmons|نوع : آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|تعداد صفحات: 218

  فلش کارت Family and Friends 2 اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  70,000تومان100,000تومان

  Family and Friends 2 flash cards ( british )

  70,000تومان100,000تومان
 • Family and Friends 2 flash cards ( american )

  کد محصول: 2324| نویسنده: Naomi Simmons|نوع : آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|تعداد صفحات: 218

  فلش کارت Family and Friends 2 اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  105,000تومان150,000تومان

  Family and Friends 2 flash cards ( american )

  105,000تومان150,000تومان
 • Family and Friends 1 flash cards

  کد محصول: 2323| نویسنده: Naomi Simmons|نوع : آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|تعداد صفحات: 228

  فلش کارت Family and Friends 1 اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  105,000تومان150,000تومان

  Family and Friends 1 flash cards

  105,000تومان150,000تومان
 • Family and Friends Starter flash cards فلش کارت

  کد محصول: 2322| نویسنده: Naomi Simmons|نوع : آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|تعداد صفحات: 120

  فلش کارت Family and Friends Starter اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  105,000تومان150,000تومان

  Family and Friends Starter flash cards فلش کارت

  105,000تومان150,000تومان
 • Family and Friends 6 + Workbook + DVD (2nd Edition) British

  کد محصول: 2126| نویسنده: Jenny Quintana|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194808347|تعداد صفحات: 136+128

  کتاب Family and Friends 6 هفتمین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد و  شامل دوازده Unit است که در قالب چهار فصل موضوعی ارائه‌ شده‌اند. تمرکز اصلی این کتاب بر روی تقویت مهارت اسپیکینگ و رایتینگ کودکان است، البته با مطالعه این کتاب سایر مهارت های زبانی نوآموزان نیز بهبود خواهد یافت.
  135,000تومان225,000تومان
 • Family and Friends 5 + Workbook + DVD (2nd Edition) British

  کد محصول: 2125| نویسنده: Tamzin Thompson|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 978019480833|تعداد صفحات: 136+128

  کتاب Family and Friends 5 ششمین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد و  شامل دوازده Unit است که در قالب چهار فصل موضوعی ارائه‌ شده‌اند. تمرکز اصلی این کتاب بر روی تقویت مهارت اسپیکینگ و رایتینگ کودکان است، البته با مطالعه این کتاب سایر مهارت های زبانی نوآموزان نیز بهبود خواهد یافت.
  144,000تومان240,000تومان
 • Family and Friends 4 + Workbook + DVD (2nd Edition) British

  کد محصول: 2124| نویسنده: Naomi Simmons|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194808323|تعداد صفحات: 136+128

  کتاب Family and Friends 4 پنجمین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد و  شامل دوازده Unit است که در قالب چهار فصل موضوعی ارائه‌ شده‌اند. تمرکز اصلی این کتاب بر روی تقویت مهارت اسپیکینگ و رایتینگ کودکان است، البته با مطالعه این کتاب سایر مهارت های زبانی نوآموزان نیز بهبود خواهد یافت.
  141,000تومان235,000تومان
 • Family and Friends 3 + Workbook + DVD (2nd Edition) British

  کد محصول: 2123| نویسنده: Naomi Simmons|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194808316|تعداد صفحات: 136+128

  کتاب Family and Friends 3 چهارمین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد و  شامل دوازده Unit است که در قالب چهار فصل موضوعی ارائه‌ شده‌اند. تمرکز اصلی این کتاب بر روی تقویت مهارت اسپیکینگ و رایتینگ کودکان است، البته با مطالعه این کتاب سایر مهارت های زبانی نوآموزان نیز بهبود خواهد یافت.
  144,000تومان240,000تومان
 • Family and Friends 2 + Workbook + DVD (2nd Edition) British

  کد محصول: 2122| نویسنده: Naomi Simmons|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194808309|تعداد صفحات: 136+128

  کتاب Family and Friends 2 سومین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد و  شامل دوازده Unit است که در قالب چهار فصل موضوعی ارائه‌ شده‌اند. تمرکز اصلی این کتاب بر روی تقویت مهارت اسپیکینگ و رایتینگ کودکان است، البته با مطالعه این کتاب سایر مهارت های زبانی نوآموزان نیز بهبود خواهد یافت.
  135,000تومان225,000تومان
 • Family and Friends Starter + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2121| نویسنده: Naomi Simmons|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194808286|تعداد صفحات: 210

  کتاب Family and Friends Starter اولین سطح از مجموعه کتاب های آموزش انگلیسی کودکان Family and Friends می باشد. این مجموعه برای آموزش زبان برای در سطح مبتدی و متوسطه طراحی شده است. مطالعه این کتاب به خاطر تصاویر زیبا و بازی های تعاملی که دارد برای کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب است. در ضمن به دلیل استفاده از تصاویر شاد و رنگی، با بهره گیری از حافظه تصویری میزان یادگیری در کودکان را افزایش می دهد.
  80,000تومان160,000تومان
 • Family and Friends 1 + Workbook + DVD (2nd Edition) British

  کد محصول: 2120| نویسنده: Naomi Simmons|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194808293|تعداد صفحات: 128

  کتاب Family and Friends 1 دومین سطحِ مجموعه کتاب های Family and Friends است و پس از سطح Starter به کودکان آموزش داده می شود. مجموعه کتاب های Family and Friends برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان 8 الی 12 سال طراحی شده است. این مجموعه شامل 7 سطح مختلف می باشد و تمرکز اصلی آن بر روی تقویت دو مهارت Speaking و Writing کودکان است.
  135,000تومان225,000تومان
 • American Family and Friends 6 + WorkBook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2024| نویسنده: Jenny Quintana|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194816823|تعداد صفحات: 128+104

  کتاب American Family and Friends 6 ششمین سطح از این مجموعه جذاب آموزشی محسوب می‌شود. این کتاب‌ها، ویرایش جدیدی هستند که اخیراٌ به چاپ رسیده‌اند. به همین دلیل مطالب آموزشی آن کاملاً به‌روز‌رسانی شده و با نیاز روزمره افراد هماهنگی بیشتری پیدا کرده‌است. هر پکیج آموزشی شامل کتاب کار و لوح فشرده است. بهتر است دانش‌آموزان پس از یادگیری دروس جدید، به سراغ کتاب کارشان بروند و تمرین‌های مربوط به آن بخش را حل کنند. به این طریق تمام آموزش‌ها در حافظه بلند‌مدت‌ آن‌ها ثبت می‌شود. علاوه‌بر این مطمئن می‌شوند که دروس جدید را به طور کامل یاد گرفته‌اند.
  110,000تومان220,000تومان
 • American Family and Friends 5 + WorkBook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2022| نویسنده: Tamzin Thompson|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194816656|تعداد صفحات: 104+128

  کتاب American Family and Friends 5 پنجمین سطح این مجموعه آموزشی است. این کتاب‌ها، ویرایش جدیدی هستند که اخیراٌ به چاپ رسیده‌اند. به همین دلیل مطالب آموزشی آن کاملاً به‌روز‌رسانی شده و با نیاز روزمره افراد هماهنگی بیشتری پیدا کرده‌است. هر پکیج آموزشی شامل کتاب کار و لوح فشرده است. بهتر است دانش‌آموزان پس از یادگیری دروس جدید، به سراغ کتاب کارشان بروند و تمرین‌های مربوط به آن بخش را حل کنند. به این طریق تمام آموزش‌ها در حافظه بلند‌مدت‌ آن‌ها ثبت می‌شود. علاوه‌بر این مطمئن می‌شوند که دروس جدید را به طور کامل یاد گرفته‌اند.
  110,000تومان220,000تومان
 • American Family and Friends 2 + WorkBook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2023| نویسنده: Naomi Simmons|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194816076|تعداد صفحات: 128+136

  کتاب American Family and Friends شامل 15 درس است که هر درس ميکوشد کودکان را با محيط پيرامونشان آشنا کند و آن ها را با حيوانات، رنگ ها، اعداد، غذاها، نوشيدنی ها و…آشنا کند. در ابتدای هر درس، ابتدا يک موضوع خاصی داده شده است که شامل متن ها و لغات متنوع زيادی ميشود. در بخش دوم، يک مبحث گرامری خاص آموزش داده شده است. در بخش سوم، فونيکس، الفبا، صداها و نحوه‌ی تلفظ آنها به صورت بسيار ساده آموزش داده شده است. در بخش چهارم، مهارت های داستان خوانی، شناسايی اشياء در محيط اطراف و شناسايی چيزهای مهم و پاسخ گويی به پرسش های درباره آنها.
  105,000تومان210,000تومان
 • American Family and Friends 4 + WorkBook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2021| نویسنده: N. Simmons, T. Thompson, J.Quintana|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194816465|تعداد صفحات: 140+128

  کتاب American Family and Friends 2nd 4 چهارمین سطح این مجموعه آموزشی است. این کتاب‌ها، ویرایش جدیدی هستند که اخیراٌ به چاپ رسیده‌اند. به همین دلیل مطالب آموزشی آن کاملاً به‌روز‌رسانی شده و با نیاز روزمره افراد هماهنگی بیشتری پیدا کرده‌است. هر پکیج آموزشی شامل کتاب کار و لوح فشرده است. بهتر است دانش‌آموزان پس از یادگیری دروس جدید، به سراغ کتاب کارشان بروند و تمرین‌های مربوط به آن بخش را حل کنند. به این طریق تمام آموزش‌ها در حافظه بلند‌مدت‌ آن‌ها ثبت می‌شود. علاوه‌بر این مطمئن می‌شوند که دروس جدید را به طور کامل یاد گرفته‌اند.
  110,000تومان220,000تومان
 • American Family and Friends 3 + WorkBook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2019| نویسنده: Tamzin Thompson, Naomi Simmons|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194816274|تعداد صفحات: 268

  کتاب American Family and Friends شامل 15 درس است که هر درس ميکوشد کودکان را با محيط پيرامونشان آشنا کند و آن ها را با حيوانات، رنگ ها، اعداد، غذاها، نوشيدنی ها و…آشنا کند. در ابتدای هر درس، ابتدا يک موضوع خاصی داده شده است که شامل متن ها و لغات متنوع زيادی ميشود. در بخش دوم، يک مبحث گرامری خاص آموزش داده شده است. در بخش سوم، فونيکس، الفبا، صداها و نحوه‌ی تلفظ آنها به صورت بسيار ساده آموزش داده شده است. در بخش چهارم، مهارت های داستان خوانی، شناسايی اشياء در محيط اطراف و شناسايی چيزهای مهم و پاسخ گويی به پرسش های درباره آنها.
  105,000تومان210,000تومان
 • American Family and Friends 1 + WorkBook + CD 2nd Edition

  کد محصول: 2018| نویسنده: Naomi Simmons|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194815857|تعداد صفحات: 264

  کتاب American Family and Friends شامل 15 درس است که هر درس ميکوشد کودکان را با محيط پيرامونشان آشنا کند و آن ها را با حيوانات، رنگ ها، اعداد، غذاها، نوشيدنی ها و…آشنا کند. در ابتدای هر درس، ابتدا يک موضوع خاصی داده شده است که شامل متن ها و لغات متنوع زيادی ميشود. در بخش دوم، يک مبحث گرامری خاص آموزش داده شده است. در بخش سوم، فونيکس، الفبا، صداها و نحوه‌ی تلفظ آنها به صورت بسيار ساده آموزش داده شده است. در بخش چهارم، مهارت های داستان خوانی، شناسايی اشياء در محيط اطراف و شناسايی چيزهای مهم و پاسخ گويی به پرسش های درباره آنها.
  105,000تومان210,000تومان

منو اصلی