• Extra Practice Suitable for jolly Phonics 1 + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2205| نویسنده: آزیتا رزاقی|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|تعداد صفحات: 40

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  70,000تومان100,000تومان
 • Extra Practice Suitable for jolly Phonics 2 + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2204| نویسنده: آزیتا رزاقی|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|تعداد صفحات: 40

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  70,000تومان100,000تومان
 • Extra Practice Suitable for jolly Phonics 4A + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2192| نویسنده: آزیتا رزاقی|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|شابک: 9789649817514|تعداد صفحات: 40

  کتاب تحت عنوان Jolly Phonics Activity Books به کودکان از همان ابتدا،حروف الفبای انگلیسی را همراه با نقاشی و طرح های مختلف، و نحوه ی نوشتن حروف بزرگ و کوچک به سادگی آموزش داده شده است. نحوه ی ادا کردن حروف در قالب ترانه های شیرین کودکانه این امکان را به کودکان میدهدتا با تصاویر داده شده ی مرتبط به شعرها و ترانه های آهنگین،تمام حروف را یاد بگیرند.
  70,000تومان100,000تومان
 • Extra Practice Suitable for jolly Phonics 7A + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2191| نویسنده: آزیتا رزاقی|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی

  مجموعه آموزش زبان کودکان فونیکس که مجموعه‌ای شناخته‌شده در بین اساتید است، با وجود تمام نکات مثبت، در زمینه تمرین‌های اضافه ضعیف است و کتاب‌کارهای آموزش زبان کودکان فونیکس Extra Practice Suitable for Phonics با تمرین‌های فراوان قصد جبران این کاستی را دارند. از آن‌جا که تمرین و تکرار بیشتر در سطوح ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی منجر به فراگیری بهتر و سریع‌تر زبان می‌شود، داشتن کتاب کاری چون کتاب‌های Jolly Phonics ضروری است.
  70,000تومان100,000تومان
 • Extra Practice Suitable for jolly Phonics 7B + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2190| نویسنده: اختر رزاقی|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی

  مجموعه آموزش زبان کودکان فونیکس که مجموعه‌ای شناخته‌شده در بین اساتید است، با وجود تمام نکات مثبت، در زمینه تمرین‌های اضافه ضعیف است و کتاب‌کارهای آموزش زبان کودکان فونیکس Extra Practice Suitable for Phonics با تمرین‌های فراوان قصد جبران این کاستی را دارند. از آن‌جا که تمرین و تکرار بیشتر در سطوح ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی منجر به فراگیری بهتر و سریع‌تر زبان می‌شود، داشتن کتاب کاری چون کتاب‌های Jolly Phonics ضروری است.
  70,000تومان100,000تومان
 • Extra Practice Suitable for jolly Phonics 5 + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2188| نویسنده: اختر رزاقی|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی

  مجموعه آموزش زبان کودکان فونیکس که مجموعه‌ای شناخته‌شده در بین اساتید است، با وجود تمام نکات مثبت، در زمینه تمرین‌های اضافه ضعیف است و کتاب‌کارهای آموزش زبان کودکان فونیکس Extra Practice Suitable for Phonics با تمرین‌های فراوان قصد جبران این کاستی را دارند. از آن‌جا که تمرین و تکرار بیشتر در سطوح ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی منجر به فراگیری بهتر و سریع‌تر زبان می‌شود، داشتن کتاب کاری چون کتاب‌های Jolly Phonics ضروری است.
  70,000تومان100,000تومان
 • Extra Practice Suitable for jolly Phonics 3 + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2186| نویسنده: اختر رزاقی|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی

  مجموعه آموزش زبان کودکان فونیکس که مجموعه‌ای شناخته‌شده در بین اساتید است، با وجود تمام نکات مثبت، در زمینه تمرین‌های اضافه ضعیف است و کتاب‌کارهای آموزش زبان کودکان فونیکس Extra Practice Suitable for Phonics با تمرین‌های فراوان قصد جبران این کاستی را دارند. از آن‌جا که تمرین و تکرار بیشتر در سطوح ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی منجر به فراگیری بهتر و سریع‌تر زبان می‌شود، داشتن کتاب کاری چون کتاب‌های Jolly Phonics ضروری است.
  70,000تومان100,000تومان
 • Extra Practice Suitable for jolly Phonics 6 + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2187| نویسنده: اختر رزاقی|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی

  مجموعه آموزش زبان کودکان فونیکس که مجموعه‌ای شناخته‌شده در بین اساتید است، با وجود تمام نکات مثبت، در زمینه تمرین‌های اضافه ضعیف است و کتاب‌کارهای آموزش زبان کودکان فونیکس Extra Practice Suitable for Phonics با تمرین‌های فراوان قصد جبران این کاستی را دارند. از آن‌جا که تمرین و تکرار بیشتر در سطوح ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی منجر به فراگیری بهتر و سریع‌تر زبان می‌شود، داشتن کتاب کاری چون کتاب‌های Jolly Phonics ضروری است.
  70,000تومان100,000تومان
 • Extra Practice Suitable for Jolly Phonics 4B + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2189| نویسنده: اختر رزاقی|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی

  کتاب‌کار Extra Practice Suitable for Phonics 4B جلد آخر از مجموعه کتاب‌کارهای 9 جلدی Extra Practice Suitable for Phonics است و سعی دارد با ارائه تمرین‌های جذاب در قالب رنگ‌آمیزی و سرگرمی، حروف الفبا و آواهای آن‌ها را در ذهن کودکان تثبیت کند. این مجموعه کتاب کار که حالا ویرایش دوم آن به چاپ رسیده است، مطابق با 7 جلد کتاب اصلی فونیکس، تمریناتی را ارائه می‌دهد که در میان آن می‌توان تمارینی برای درست نگه داشتن قلم در دست و درست نویسی حروف انگلیسی، وصل اشکال مربوط به حروف به آن‌ها و رنگ‌آمیزی اشکالی که به حروف خاص ربط دارند اشاره کرد.
  70,000تومان100,000تومان

منو اصلی