• English File Intermediate + CD (4th Edition)

  کد محصول: 4021| نویسنده: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194035910

  در مجموعه English File  که آموزش زبان اگلیسی است دروس و تمرین ها زبان، انگیزه و فرصتی را برای زبان آموزان فراهم می کنند تا آنها با اعتماد به نفس صحبت کنند. همچنین به صورت تدریجی زبان آموزان به تمرین های شنیداری و خواندن معتبر معرفی میشوند  و اعتماد به نفس آن ها از طریق تعادل اثبات شده دستورزبان، واژگان، تلفظ و تقویت مهارت ها در هر بخش بیشتر میشود و هم مدرسان و هم زبان آموزان به تمامی منابع، ویدئوها، فایل های شنیداری در جایی آسان برای کنترل دسترسی دارند.
  152,500تومان305,000تومان

  English File Intermediate + CD (4th Edition)

  152,500تومان305,000تومان
 • English File Pre-Intermediate + CD (4th Edition)

  کد محصول: 4019| نویسنده: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194037419

  در مجموعه English File  که آموزش زبان اگلیسی است دروس و تمرین ها زبان، انگیزه و فرصتی را برای زبان آموزان فراهم می کنند تا آنها با اعتماد به نفس صحبت کنند. همچنین به صورت تدریجی زبان آموزان به تمرین های شنیداری و خواندن معتبر معرفی میشوند  و اعتماد به نفس آن ها از طریق تعادل اثبات شده دستورزبان، واژگان، تلفظ و تقویت مهارت ها در هر بخش بیشتر میشود و هم مدرسان و هم زبان آموزان به تمامی منابع، ویدئوها، فایل های شنیداری در جایی آسان برای کنترل دسترسی دارند.
  152,500تومان305,000تومان

  English File Pre-Intermediate + CD (4th Edition)

  152,500تومان305,000تومان
 • English File Elementary + CD (4th Edition)

  کد محصول: 4018| نویسنده: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194031592

  در مجموعه English File  که آموزش زبان اگلیسی است دروس و تمرین ها زبان، انگیزه و فرصتی را برای زبان آموزان فراهم می کنند تا آنها با اعتماد به نفس صحبت کنند. همچنین به صورت تدریجی زبان آموزان به تمرین های شنیداری و خواندن معتبر معرفی میشوند  و اعتماد به نفس آن ها از طریق تعادل اثبات شده دستورزبان، واژگان، تلفظ و تقویت مهارت ها در هر بخش بیشتر میشود و هم مدرسان و هم زبان آموزان به تمامی منابع، ویدئوها، فایل های شنیداری در جایی آسان برای کنترل دسترسی دارند.
  150,000تومان300,000تومان

  English File Elementary + CD (4th Edition)

  150,000تومان300,000تومان
 • English File Beginner + CD (4th Edition)

  کد محصول: 4031| نویسنده: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: آکسفورد|شابک: 9780194029803

  در مجموعه English File  که آموزش زبان اگلیسی است دروس و تمرین ها زبان، انگیزه و فرصتی را برای زبان آموزان فراهم می کنند تا آنها با اعتماد به نفس صحبت کنند. همچنین به صورت تدریجی زبان آموزان به تمرین های شنیداری و خواندن معتبر معرفی میشوند  و اعتماد به نفس آن ها از طریق تعادل اثبات شده دستورزبان، واژگان، تلفظ و تقویت مهارت ها در هر بخش بیشتر میشود و هم مدرسان و هم زبان آموزان به تمامی منابع، ویدئوها، فایل های شنیداری در جایی آسان برای کنترل دسترسی دارند.
  125,000تومان250,000تومان

  English File Beginner + CD (4th Edition)

  125,000تومان250,000تومان

منو اصلی