• Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik C1

  کد محصول: 60171|نویسنده: Anneli Billina|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783197274935|مجموعه Deutsch üben

  کتاب Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik C1 از دوره های آموزشی زبان آلمانی بشمار می آید که به آموزش گرامر آلمانی و افزایش دایره واژگان پرداخته است. این مجموعۀ چهار سطحی از منابع اصلی آموزشی برای لغات و گرامر زبان آلمانی بشمار می آید که توسط انتشارات Hueber ارائه شده است.

  69,000تومان115,000تومان

  Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik C1

  69,000تومان115,000تومان
 • Deutsch üben: Lesen & Schreiben C1

  کد محصول: 60170|نویسنده: Franziska Bader, Corinna Kölblin|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783196974935|مجموعه Deutsch üben

  مجموعه کتاب های Deutsch üben، چهار مهارت اصلی زبان یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را مورد هدف قرار داده که از سطح اول (A1) تا سطح پیشرفته ی (C1)،کتاب های تمرین طراحی و ارائه کرده و مهارت های شنیدن و صحبت کردن با هم در یک کتاب و مهارت های خواندن و نوشتن با هم در یک کتاب عرضه می شوند.

  69,000تومان115,000تومان

  Deutsch üben: Lesen & Schreiben C1

  69,000تومان115,000تومان
 • Deutsch üben: Hören & Sprechen C1

  کد محصول: 60169|نویسنده: Anneli Billina|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783197474939|تعداد صفحات: 127|مجموعه Deutsch üben

  مجموعه کتاب های Deutsch üben، چهار مهارت اصلی زبان یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را مورد هدف قرار داده که از سطح اول (A1) تا سطح پیشرفته ی (C1)،کتاب های تمرین طراحی و ارائه کرده و مهارت های شنیدن و صحبت کردن با هم در یک کتاب و مهارت های خواندن و نوشتن با هم در یک کتاب عرضه می شوند.

  84,000تومان140,000تومان

  Deutsch üben: Hören & Sprechen C1

  84,000تومان140,000تومان
 • Deutsch üben: Taschentrainer, Präpositionen

  کد محصول: 60167|نویسنده: Susanne Geiger, Sabine Dinsel|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783190074938|مجموعه Deutsch üben

  70,000تومان100,000تومان

  Deutsch üben: Taschentrainer, Präpositionen

  70,000تومان100,000تومان
 • Deutsch üben: Taschentrainer, Briefe, E-Mails & CO

  کد محصول: 60116|نویسنده: Lilli Marlen Brill, Marion Techmer|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783193074935|مجموعه Deutsch üben

  مجموعه کتاب های Deutsch üben، چهار مهارت اصلی زبان یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را مورد هدف قرار داده که از سطح اول (A1) تا سطح پیشرفته ی (C1)،کتاب های تمرین طراحی و ارائه کرده و مهارت های شنیدن و صحبت کردن با هم در یک کتاب و مهارت های خواندن و نوشتن با هم در یک کتاب عرضه می شوند. این کتاب، در قطع جیبی طراحی شده به نوعی معلم همراه محسوب می شود که شامل مثال ها و تمرین هایی برای مهارت نوشتاری بخصوص نامه،ایمیل و متن های اداری می باشد.

  73,500تومان105,000تومان

  Deutsch üben: Taschentrainer, Briefe, E-Mails & CO

  73,500تومان105,000تومان
 • Deutsch üben: Hören & Sprechen A1

  کد محصول: 60096|نویسنده: Monja Knirsch|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783195074933|تعداد صفحات: 73|مجموعه Deutsch üben

  مجموعه کتاب های Deutsch üben، چهار مهارت اصلی زبان یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را مورد هدف قرار داده که از سطح اول (A1) تا سطح پیشرفته ی (C1)،کتاب های تمرین طراحی و ارائه کرده و مهارت های شنیدن و صحبت کردن با هم در یک کتاب و مهارت های خواندن و نوشتن با هم در یک کتاب عرضه می شوند. سری کتاب های آموزشی Hören & Sprechen برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری در زبان آلمانی می باشند که می توانند به زبان آموزان در مدت زمان کوتاه تری تمامی مهارت های مورد نیاز زبان آلمانی را آموزش دهند. کتاب Deutsch üben: Hören & Sprechen A1 اثر Monja Knirsch شامل تمرین هایی برای تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری در زبان آلمانی می باشد و مناسب افرادی است که سطح زبان آنها A1  می باشد.

  85,000تومان170,000تومان

  Deutsch üben: Hören & Sprechen A1

  85,000تومان170,000تومان
 • Deutsch üben: Hören & Sprechen B1

  کد محصول: 60095|نویسنده: Anneli Billina|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783196174939|تعداد صفحات: 133|مجموعه Deutsch üben

  مجموعه کتاب های Deutsch üben، چهار مهارت اصلی زبان یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را مورد هدف قرار داده که از سطح اول (A1) تا سطح پیشرفته ی (C1)،کتاب های تمرین طراحی و ارائه کرده و مهارت های شنیدن و صحبت کردن با هم در یک کتاب و مهارت های خواندن و نوشتن با هم در یک کتاب عرضه می شوند. سری کتاب های آموزشی Hören & Sprechen برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری در زبان آلمانی می باشند که می توانند به زبان آموزان در مدت زمان کوتاه تری تمامی مهارت های مورد نیاز زبان آلمانی را آموزش دهند. کتاب Deutsch üben: Hören & Sprechen B1 اثر Anneli Billina شامل تمرین هایی برای تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری در زبان آلمانی می باشد و مناسب افرادی است که سطح زبان آنها B1  می باشد.

  123,750تومان225,000تومان

  Deutsch üben: Hören & Sprechen B1

  123,750تومان225,000تومان
 • Deutsch üben: Lesen & Schreiben A1

  کد محصول: 60094|نویسنده: Bettina Höldrich|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783194574939|تعداد صفحات: 96|مجموعه Deutsch üben

  مجموعه کتاب های Deutsch üben، چهار مهارت اصلی زبان یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را مورد هدف قرار داده که از سطح اول (A1) تا سطح پیشرفته ی (C1)،کتاب های تمرین طراحی و ارائه کرده و مهارت های شنیدن و صحبت کردن با هم در یک کتاب و مهارت های خواندن و نوشتن با هم در یک کتاب عرضه می شوند. کتاب Deutsch üben: Lesen & Schreiben A1 برای تمرین مهارت های خواندن و نوشتن زبان آموزان سطح A1 است.همچنین آخر کتاب، پاسخ تمامی تمرین ها نوشته شده و این امکان را به زبان آموزان می دهد تا پس از حل تمرین ها،پاسخ های خود را بررسی نمایند.

  72,500تومان145,000تومان

  Deutsch üben: Lesen & Schreiben A1

  72,500تومان145,000تومان
 • Deutsch üben: Lesen & Schreiben A2

  کد محصول: 60093|نویسنده: Anneli Billina|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783195374934|تعداد صفحات: 110|مجموعه Deutsch üben

  مجموعه کتاب های Deutsch üben، چهار مهارت اصلی زبان یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را مورد هدف قرار داده که از سطح اول (A1) تا سطح پیشرفته ی (C1)،کتاب های تمرین طراحی و ارائه کرده و مهارت های شنیدن و صحبت کردن با هم در یک کتاب و مهارت های خواندن و نوشتن با هم در یک کتاب عرضه می شوند. کتاب Deutsch üben: Lesen & Schreiben A2 برای تمرین مهارت های خواندن و نوشتن زبان آموزان سطح A2 است.همچنین آخر کتاب، پاسخ تمامی تمرین ها نوشته شده و این امکان را به زبان آموزان می دهد تا پس از حل تمرین ها،پاسخ های خود را بررسی نمایند.

  60,500تومان110,000تومان

  Deutsch üben: Lesen & Schreiben A2

  60,500تومان110,000تومان
 • Deutsch üben: Lesen & Schreiben B1

  کد محصول: 60092|نویسنده: Anneli Billina|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783195474931|تعداد صفحات: 111|مجموعه Deutsch üben

  مجموعه کتاب های Deutsch üben، چهار مهارت اصلی زبان یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را مورد هدف قرار داده که از سطح اول (A1) تا سطح پیشرفته ی (C1)،کتاب های تمرین طراحی و ارائه کرده و مهارت های شنیدن و صحبت کردن با هم در یک کتاب و مهارت های خواندن و نوشتن با هم در یک کتاب عرضه می شوند. کتاب Deutsch üben: Lesen & Schreiben B2 برای تمرین مهارت های خواندن و نوشتن زبان آموزان سطح B1 است.همچنین آخر کتاب، پاسخ تمامی تمرین ها نوشته شده و این امکان را به زبان آموزان می دهد تا پس از حل تمرین ها،پاسخ های خود را بررسی نمایند.

  60,500تومان110,000تومان

  Deutsch üben: Lesen & Schreiben B1

  60,500تومان110,000تومان
 • Deutsch üben: Lesen & Schreiben B2

  کد محصول: 60091|نویسنده: Anneli Billina|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783195274937|تعداد صفحات: 144|مجموعه Deutsch üben

  مجموعه کتاب های Deutsch üben، چهار مهارت اصلی زبان یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را مورد هدف قرار داده که از سطح اول (A1) تا سطح پیشرفته ی (C1)،کتاب های تمرین طراحی و ارائه کرده و مهارت های شنیدن و صحبت کردن با هم در یک کتاب و مهارت های خواندن و نوشتن با هم در یک کتاب عرضه می شوند. کتاب Deutsch üben: Lesen & Schreiben B2 برای تمرین مهارت های خواندن و نوشتن زبان آموزان سطح B2 است.همچنین آخر کتاب، پاسخ تمامی تمرین ها نوشته شده و این امکان را به زبان آموزان می دهد تا پس از حل تمرین ها،پاسخ های خود را بررسی نمایند.

  71,500تومان130,000تومان

  Deutsch üben: Lesen & Schreiben B2

  71,500تومان130,000تومان
 • Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik A1

  کد محصول: 60090|نویسنده: Anneli Billina, Lilli Brill, Marion Techmer|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783194074934|تعداد صفحات: 115|مجموعه Deutsch üben

  کتاب Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik A1 از دوره های آموزشی زبان آلمانی بشمار می آید که به آموزش گرامر آلمانی و افزایش دایره واژگان پرداخته است. این مجموعۀ چهار سطحی از منابع اصلی آموزشی برای لغات و گرامر زبان آلمانی بشمار می آید که توسط انتشارات Hueber ارائه شده است.

  99,000تومان165,000تومان

  Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik A1

  99,000تومان165,000تومان
 • Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik B1

  کد محصول: 60089|نویسنده: Anneli Billina, Lilli Brill, Marion Techmer|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783194174931|تعداد صفحات: 224|مجموعه Deutsch üben

  کتاب Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik B1 برای تقویت دایره ی واژگان و دستور زبان، توسط انتشارات Hueber منتشر شده است. این کتاب در دو سطح B1 و B2 برای مخاطبان طراحی شده و محتوای مطرح شده در این کتاب شامل موضوعات پیشنهاد شده در چهارچوب مشترک اروپا برای سطح زبانی B1 می باشد. ویژگی اصلی این کتاب تاکید فراوان بر انواع گوناگون تمرینات است. مخاطبان در حین خواندن این کتاب با انواع سوالات به چالش کشیده می شوند.

  111,000تومان185,000تومان

  Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik B1

  111,000تومان185,000تومان
 • Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik A2

  کد محصول: 60068|نویسنده: Anneli Billina, Lilli Brill, Marion Techmer|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 783135674935|تعداد صفحات: 128|مجموعه Deutsch üben

  کتاب Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik A2 برای تقویت دایره ی واژگان و دستور زبان، توسط انتشارات Hueber منتشر شده است. این کتاب در دو سطح A1 و A2 برای مخاطبان طراحی شده و محتوای مطرح شده در این کتاب شامل موضوعات پیشنهاد شده در چهارچوب مشترک اروپا برای سطح زبانی A1 می باشد. ویژگی اصلی این کتاب تاکید فراوان بر انواع گوناگون تمرینات است. مخاطبان در حین خواندن این کتاب با انواع سوالات به چالش کشیده می شوند.

  108,000تومان180,000تومان

  Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik A2

  108,000تومان180,000تومان
 • Deutsch üben: Hören and Sprechen B2

  کد محصول: 60064|نویسنده: Julika Betz, Anneli Billina|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783196274936|تعداد صفحات: 157|مجموعه Deutsch üben

  کاب Deutsch üben: Hören and Sprechen B2 کتاب آموزشی زبان آلمانی است. این مجموعه دارای چهار سطح از پایه تا پیشرفته است که تمامی نکات مربوط به مکالمه و مبحث شنیدار را به شما آموزش خواهد داد. این سری کتاب های آموزشی آلمانی برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری در زبان آلمانی می باشند که شامل ۴ سطوح زیر هستند:

  147,000تومان245,000تومان

  Deutsch üben: Hören and Sprechen B2

  147,000تومان245,000تومان
 • Deutsch üben: Wörter und Sätze

  کد محصول: 60045|نویسنده: Hans Földeak|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783190074594|تعداد صفحات: 215|مجموعه Deutsch üben

  کتاب Wörter und Sätze از سری کتاب های Deutsch üben است که هر شماره از این مجموعه به طور مستقل به موضوعی خاص می پردازد. این کتاب شماره یازدهم از این مجموعه می باشد. این کتاب به آموزش گرامر، لغات جدید و قواعد نگارش زبان آلمانی به صورت طبقه‌بندی شده و هدفمند می‌پردازد. شما می‌توانید به تمرینات کتاب پاسخ دهید. تمرینات کتاب جهت تقویت سطح نوشتاری شما به صورت خودآموز و بدون نیاز به معلم طراحی شده‌اند. این کتاب به معرفی و تشریح لغات و جملاتی که با لغات ساخته می شوند، پرداخته است.

  132,000تومان165,000تومان

  Deutsch üben: Wörter und Sätze

  132,000تومان165,000تومان
 • Deutsch üben: Hören & Sprechen A2

  کد محصول: 60011|نویسنده: Anneli Billina|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Hueber Verlag|شابک: 9783195674935|تعداد صفحات: 114

  کتاب Hören & Sprechen یکی از متدهای آموزش زبان آلمانی می باشد که در حال حاضر در 4 جلد شامل سطح A1 ،A2 ،B1 ,B2 می باشد.

  99,000تومان180,000تومان

  Deutsch üben: Hören & Sprechen A2

  99,000تومان180,000تومان
 • Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik B2

  کد محصول: 60009|نویسنده: Anneli Billina, Marion Techmer, Susanne Geiger|نوع کتاب: آموزشی|زبان: آلمانی|ناشر: Max Hueber Verlag|شابک: 9783194274938|تعداد صفحات: 183

  کتاب Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik B2 تمرینات متنوعی را در زمینه های مهم واژگان و دستور زبان در سطح B2 (سطح پیشرفته) ارائه می دهد.

  126,500تومان230,000تومان

  Deutsch üben: Wortschatz & Grammatik B2

  126,500تومان230,000تومان

منو اصلی