• Cutting Edge Advanced + Workbook + DVD (3rd Edition)

  کد محصول: 4131| نویسنده: Sarah Cunningham, Peter Moor|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: Pearson|شابک: 9781447962243

  کتاب ویرایش سوم Cutting Edge Advanced ششمین کتاب از مجموعه‌ی ۶ جلدی Cutting Edge بوده و توسط انتشارات پیرسون منتشر شده است. هدف از طراحی این مجموعه، بهبود و ارتقای مهارت‌های اصلی زبان انگلیسی مانند گرامر، تلفظ، لغات و … با استفاده از تمرینات کاربردی بوده و برای بزرگسالانی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  132,500تومان265,000تومان

  Cutting Edge Advanced + Workbook + DVD (3rd Edition)

  132,500تومان265,000تومان
 • Cutting Edge Starter + Workbook + DVD (3rd Edition)

  کد محصول: 4130| نویسنده: Sarah Cunningham, Peter Moor|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: Pearson|شابک: 9781447962250|تعداد صفحات: 127+70

  کتاب ویرایش سوم Cutting Edge Starter اولین کتاب از مجموعه‌ی ۶ جلدی Cutting Edge بوده و توسط انتشارات پیرسون منتشر شده است. هدف از طراحی این مجموعه، بهبود و ارتقای مهارت‌های اصلی زبان انگلیسی مانند گرامر، تلفظ، لغات و … با استفاده از تمرینات کاربردی بوده و برای بزرگسالانی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  115,000تومان230,000تومان

  Cutting Edge Starter + Workbook + DVD (3rd Edition)

  115,000تومان230,000تومان
 • Cutting Edge Upper-Intermediate + Workbook + DVD (3rd Edition)

  کد محصول: 4063| نویسنده: A. Crace, S. Cunningham, P. Moor|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: Pearson|شابک: 9781447936985|تعداد صفحات: 176+96

  کتاب ویرایش سوم Cutting Edge Upper-Intermediate پنجمین کتاب از مجموعه‌ی ۶ جلدی Cutting Edge بوده و توسط انتشارات پیرسون منتشر شده است. هدف از طراحی این مجموعه، بهبود و ارتقای مهارت‌های اصلی زبان انگلیسی مانند گرامر، تلفظ، لغات و … با استفاده از تمرینات کاربردی بوده و برای بزرگسالانی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  150,000تومان300,000تومان
 • Cutting Edge Intermediate + Workbook + DVD (3rd Edition)

  کد محصول: 4062| نویسنده: A. Crace, S. Cunningham, P. Moor|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: Pearson|شابک: 9781447936879|تعداد صفحات: 176+96

  کتاب ویرایش سوم Cutting Edge Intermediate چهارمین کتاب از مجموعه‌ی ۶ جلدی Cutting Edge بوده و توسط انتشارات پیرسون منتشر شده است. هدف از طراحی این مجموعه، بهبود و ارتقای مهارت‌های اصلی زبان انگلیسی مانند گرامر، تلفظ، لغات و … با استفاده از تمرینات کاربردی بوده و برای بزرگسالانی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  142,500تومان285,000تومان
 • Cutting Edge Pre-Intermediate + Workbook + DVD (3rd Edition)

  کد محصول: 4061| نویسنده: A. Crace, S. Cunningham, P. Moor|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: Pearson|شابک: 9781447936909|تعداد صفحات: 176+96

  کتاب ویرایش سوم Cutting Edge Pre-Intermediate سومین کتاب از مجموعه‌ی ۶ جلدی Cutting Edge بوده و توسط انتشارات پیرسون منتشر شده است. هدف از طراحی این مجموعه، بهبود و ارتقای مهارت‌های اصلی زبان انگلیسی مانند گرامر، تلفظ، لغات و … با استفاده از تمرینات کاربردی بوده و برای بزرگسالانی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  142,500تومان285,000تومان
 • Cutting Edge Elementary + Workbook + DVD (3rd Edition)

  کد محصول: 4060| نویسنده: A. Crace, S. Cunningham, P. Moor|نوع کتاب: آموزشی بزرگسالان|زبان: انگلیسی|ناشر: Pearson|شابک: 9781447936831|تعداد صفحات: 176+96

  کتاب ویرایش سوم Cutting Edge Elementary دومین کتاب از مجموعه‌ی ۶ جلدی Cutting Edge بوده و توسط انتشارات پیرسون منتشر شده است. هدف از طراحی این مجموعه، بهبود و ارتقای مهارت‌های اصلی زبان انگلیسی مانند گرامر، تلفظ، لغات و … با استفاده از تمرینات کاربردی بوده و برای بزرگسالانی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  145,000تومان290,000تومان

  Cutting Edge Elementary + Workbook + DVD (3rd Edition)

  145,000تومان290,000تومان

منو اصلی