• Assassin’s Creed Vol. 1: Trial by Fire by Anthony Del Col

  کد محصول:1382138|نویسنده: Anthony Del Col|نوع کتاب:کمیک|زبان: انگلیسی|تعداد صفحات:128|سال چاپ :2016|

 • Assassin’s Creed: Last Descendants: Locus by Ian Edginton

  کد محصول:1382134|نویسنده: Ian Edginton|نوع کتاب:کمیک|زبان: انگلیسی|تعداد صفحات:112|سال چاپ :2017|

 • Odyssey (Assassin’s Creed, The Official Novelization)

  کد محصول: 13909|نویسنده: Oliver Bowden |شابک:978-1984803139 |تعداد صفحات: l 384 زبان: انگلیسی

  210,000تومان300,000تومان
 • Renaissance (Assassin’s Creed 1)

  کد محصول: 13908|نویسنده: Oliver Bowden |شابک:978-0441019298 |تعداد صفحات: l 496 زبان: انگلیسی

  210,000تومان300,000تومان

  Renaissance (Assassin’s Creed 1)

  210,000تومان300,000تومان
 • Brotherhood (Assassin’s Creed 2)

  کد محصول: 17039|نویسنده: Oliver Bowden|ژانر: فانتزی|ناشر: Ace|شابک: 9780441020577|تعداد صفحات: 528|جلد 2 از 9 مجموعه Assassin’s Creed

  کتاب Assassin’s Creed  تاکنون در 9 جلد به چاپ رسیده است. شهرت و جذابیت این کتاب ها بر کسی پوشیده نیست زیرا این عنوان Assassin’s Creed یکی از مشهورترین سری بازی های صنعت بازیسازی و همچنین سینمای هالیوود می باشد. در هرکدام از این کتاب ها به یک شخصیت مبارز که جزء فرقه اساسین هاست پرداخته شده که علیه دولت زمان خود و تمپلارها Templar به جنگ و ستیز می پردازد. وقایع کتاب ها هرکدام در یک شهر و دروه تاریخی منحصر بفرد روی می دهد و با تمامی رخدادهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن کشورها نیز مطابقت دارد. بی شک این عنوان یکی از زیباترین کتاب های سبک فانتزی و هیجانی است که تقریبا بیشتر افراد در سرتاسر دنیا با آن خاطره دارند.

  210,000تومان300,000تومان

  Brotherhood (Assassin’s Creed 2)

  210,000تومان300,000تومان
 • The Secret Crusade (Assassin’s Creed 3)

  کد محصول: 17037|نویسنده: Oliver Bowden|ژانر: فانتزی|ناشر: Ace|شابک: 9781937007423|تعداد صفحات: 512|جلد 4 از 9 مجموعه Assassin’s Creed

  کتاب Assassin’s Creed  تاکنون در 9 جلد به چاپ رسیده است. شهرت و جذابیت این کتاب ها بر کسی پوشیده نیست زیرا این عنوان Assassin’s Creed یکی از مشهورترین سری بازی های صنعت بازیسازی و همچنین سینمای هالیوود می باشد. در هرکدام از این کتاب ها به یک شخصیت مبارز که جزء فرقه اساسین هاست پرداخته شده که علیه دولت زمان خود و تمپلارها Templar به جنگ و ستیز می پردازد. وقایع کتاب ها هرکدام در یک شهر و دروه تاریخی منحصر بفرد روی می دهد و با تمامی رخدادهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن کشورها نیز مطابقت دارد. بی شک این عنوان یکی از زیباترین کتاب های سبک فانتزی و هیجانی است که تقریبا بیشتر افراد در سرتاسر دنیا با آن خاطره دارند.

  210,000تومان300,000تومان

  The Secret Crusade (Assassin’s Creed 3)

  210,000تومان300,000تومان
 • Revelations (Assassin’s Creed 4)

  کد محصول: 17037|نویسنده: Oliver Bowden|ژانر: فانتزی|ناشر: Ace|شابک: 9781937007423|تعداد صفحات: 512|جلد 4 از 9 مجموعه Assassin’s Creed

  کتاب Assassin’s Creed  تاکنون در 9 جلد به چاپ رسیده است. شهرت و جذابیت این کتاب ها بر کسی پوشیده نیست زیرا این عنوان Assassin’s Creed یکی از مشهورترین سری بازی های صنعت بازیسازی و همچنین سینمای هالیوود می باشد. در هرکدام از این کتاب ها به یک شخصیت مبارز که جزء فرقه اساسین هاست پرداخته شده که علیه دولت زمان خود و تمپلارها Templar به جنگ و ستیز می پردازد. وقایع کتاب ها هرکدام در یک شهر و دروه تاریخی منحصر بفرد روی می دهد و با تمامی رخدادهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن کشورها نیز مطابقت دارد. بی شک این عنوان یکی از زیباترین کتاب های سبک فانتزی و هیجانی است که تقریبا بیشتر افراد در سرتاسر دنیا با آن خاطره دارند.

  210,000تومان300,000تومان

  Revelations (Assassin’s Creed 4)

  210,000تومان300,000تومان
 • Forsaken (Assassin’s Creed 5)

  کد محصول: 17036|نویسنده: Oliver Bowden|ژانر: فانتزی|ناشر: Ace|شابک: 9780425261514|تعداد صفحات: 464|جلد 5 از 9 مجموعه Assassin’s Creed

  کتاب Assassin’s Creed  تاکنون در 9 جلد به چاپ رسیده است. شهرت و جذابیت این کتاب ها بر کسی پوشیده نیست زیرا این عنوان Assassin’s Creed یکی از مشهورترین سری بازی های صنعت بازیسازی و همچنین سینمای هالیوود می باشد. در هرکدام از این کتاب ها به یک شخصیت مبارز که جزء فرقه اساسین هاست پرداخته شده که علیه دولت زمان خود و تمپلارها Templar به جنگ و ستیز می پردازد. وقایع کتاب ها هرکدام در یک شهر و دروه تاریخی منحصر بفرد روی می دهد و با تمامی رخدادهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن کشورها نیز مطابقت دارد. بی شک این عنوان یکی از زیباترین کتاب های سبک فانتزی و هیجانی است که تقریبا بیشتر افراد در سرتاسر دنیا با آن خاطره دارند.

  210,000تومان300,000تومان

  Forsaken (Assassin’s Creed 5)

  210,000تومان300,000تومان
 • Black Flag (Assassin’s Creed 6)

  کد محصول: 17035|نویسنده: Oliver Bowden|ژانر: فانتزی|ناشر: Ace|شابک: 9780425262962|تعداد صفحات: 464|جلد 6 از 9 مجموعه Assassin’s Creed

  کتاب Assassin’s Creed  تاکنون در 9 جلد به چاپ رسیده است. شهرت و جذابیت این کتاب ها بر کسی پوشیده نیست زیرا این عنوان Assassin’s Creed یکی از مشهورترین سری بازی های صنعت بازیسازی و همچنین سینمای هالیوود می باشد. در هرکدام از این کتاب ها به یک شخصیت مبارز که جزء فرقه اساسین هاست پرداخته شده که علیه دولت زمان خود و تمپلارها Templar به جنگ و ستیز می پردازد. وقایع کتاب ها هرکدام در یک شهر و دروه تاریخی منحصر بفرد روی می دهد و با تمامی رخدادهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن کشورها نیز مطابقت دارد. بی شک این عنوان یکی از زیباترین کتاب های سبک فانتزی و هیجانی است که تقریبا بیشتر افراد در سرتاسر دنیا با آن خاطره دارند.

  210,000تومان300,000تومان

  Black Flag (Assassin’s Creed 6)

  210,000تومان300,000تومان
 • Unity (Assassin’s Creed 7)

  کد محصول: 17034|نویسنده: Oliver Bowden|ژانر: فانتزی|ناشر: Ace|شابک: 9780425279731|تعداد صفحات: 432|جلد 7 از 9 مجموعه Assassin’s Creed

  کتاب Assassin’s Creed  تاکنون در 9 جلد به چاپ رسیده است. شهرت و جذابیت این کتاب ها بر کسی پوشیده نیست زیرا این عنوان Assassin’s Creed یکی از مشهورترین سری بازی های صنعت بازیسازی و همچنین سینمای هالیوود می باشد. در هرکدام از این کتاب ها به یک شخصیت مبارز که جزء فرقه اساسین هاست پرداخته شده که علیه دولت زمان خود و تمپلارها Templar به جنگ و ستیز می پردازد. وقایع کتاب ها هرکدام در یک شهر و دروه تاریخی منحصر بفرد روی می دهد و با تمامی رخدادهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن کشورها نیز مطابقت دارد. بی شک این عنوان یکی از زیباترین کتاب های سبک فانتزی و هیجانی است که تقریبا بیشتر افراد در سرتاسر دنیا با آن خاطره دارند.

  217,000تومان310,000تومان

  Unity (Assassin’s Creed 7)

  217,000تومان310,000تومان
 • Underworld (Assassin’s Creed 8)

  کد محصول: 17033|نویسنده: Oliver Bowden|ژانر: فانتزی|ناشر: Ace|شابک: 9780425279748|تعداد صفحات: 464|جلد 8 از 9 مجموعه Assassin’s Creed

  کتاب Assassin’s Creed  تاکنون در 9 جلد به چاپ رسیده است. شهرت و جذابیت این کتاب ها بر کسی پوشیده نیست زیرا این عنوان Assassin’s Creed یکی از مشهورترین سری بازی های صنعت بازیسازی و همچنین سینمای هالیوود می باشد. در هرکدام از این کتاب ها به یک شخصیت مبارز که جزء فرقه اساسین هاست پرداخته شده که علیه دولت زمان خود و تمپلارها Templar به جنگ و ستیز می پردازد. وقایع کتاب ها هرکدام در یک شهر و دروه تاریخی منحصر بفرد روی می دهد و با تمامی رخدادهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن کشورها نیز مطابقت دارد. بی شک این عنوان یکی از زیباترین کتاب های سبک فانتزی و هیجانی است که تقریبا بیشتر افراد در سرتاسر دنیا با آن خاطره دارند.

  210,000تومان300,000تومان

  Underworld (Assassin’s Creed 8)

  210,000تومان300,000تومان

منو اصلی