• Thunderhead (2) (Arc of a Scythe)

    کد محصول: 17079|نویسنده: Neal Shusterman|ژانر: فانتزی|ناشر: Simon & Schuster Books|شابک: 9781442472457|تعداد صفحات: 504|جلد 2 از 3 مجموعه Arc of a Scythe

    Citra  که یک Scythe تازه کار است، فساد و تاریکی فرقه Scythe ها را با چشم دیده است و قصد دارد تا از درون اصلاحاتی را ایجاد کند. اما هنگامی که متوجه می شود نمی تواند چنین کار خطرناکی را به تنهایی انجام دهد، خیلی زود تصمیم می گیرد تا با Thunderhead ارتباط برقرار کند. Thunderhead تنها موجود باهوش و ذکاوتی است که می تواند مسائل و مشکلات و وقایع این چنین پیچیده را مدیریت کند. اما آیا این موجود حاضر می شود تا به  سیترا Citra در این راه خطیر کمک کند یا فقط به نظاره فروپاشی جهان خواهد نشست؟

    54,000تومان90,000تومان

    Thunderhead (2) (Arc of a Scythe)

    54,000تومان90,000تومان

منو اصلی