• سفر به چینی 1

  کد محصول: 91008|مترجم: آزاده باقری، لیلا نادری|نوع کتاب: آموزشی|زبان: چینی|شابک: 9789643676346

  خانواده‌ای چینی- آمریکایی که در نیویورک زندگی می‌کنند، قصد دارند برای مدت دو سال به کشور چین که زادگاه پدر خانواده است، سفر کنند. در طول سفر حوادث و اتفاقاتی برای این خانواده پیش می‌آید که هر کدام عنوان یک درس می‌شود و زبان‌آموزان در قالب آن رخدادها با زبان چینی و ساختار آن آشنا می‌شوند. این مجموعه برای بالا بردن سطح توانایی مهارت گفتاری زبان‌آموزان طراحی شده است. کتاب سفر به چین شامل DVD تصویری است که زبان آموزان را در جهت یادگیری بهتر کمک می‌کنند.

  40,000تومان50,000تومان

  سفر به چینی 1

  40,000تومان50,000تومان
 • سفر به زبان چینی 2

  کد محصول: 91007|مترجم: آزاده باقری، لیلا نادری|نوع کتاب: آموزشی|زبان: چینی|شابک: 978756092966

  خانواده‌ای چینی- آمریکایی که در نیویورک زندگی می‌کنند، قصد دارند برای مدت دو سال به کشور چین که زادگاه پدر خانواده است، سفر کنند. در طول سفر حوادث و اتفاقاتی برای این خانواده پیش می‌آید که هر کدام عنوان یک درس می‌شود و زبان‌آموزان در قالب آن رخدادها با زبان چینی و ساختار آن آشنا می‌شوند. این مجموعه برای بالا بردن سطح توانایی مهارت گفتاری زبان‌آموزان طراحی شده است. کتاب سفر به چین شامل DVD تصویری است که زبان آموزان را در جهت یادگیری بهتر کمک می‌کنند.

  56,000تومان70,000تومان

  سفر به زبان چینی 2

  56,000تومان70,000تومان
 • سفر به زبان چینی 3

  کد محصول: 91006|مترجم: آزاده باقری، لیلا نادری|نوع کتاب: آموزشی|زبان: چینی|شابک: 9787560092959

  خانواده‌ای چینی- آمریکایی که در نیویورک زندگی می‌کنند، قصد دارند برای مدت دو سال به کشور چین که زادگاه پدر خانواده است، سفر کنند. در طول سفر حوادث و اتفاقاتی برای این خانواده پیش می‌آید که هر کدام عنوان یک درس می‌شود و زبان‌آموزان در قالب آن رخدادها با زبان چینی و ساختار آن آشنا می‌شوند. این مجموعه برای بالا بردن سطح توانایی مهارت گفتاری زبان‌آموزان طراحی شده است. کتاب سفر به چین شامل DVD تصویری است که زبان آموزان را در جهت یادگیری بهتر کمک می‌کنند.

  56,000تومان70,000تومان

  سفر به زبان چینی 3

  56,000تومان70,000تومان

منو اصلی