• کتاب العربیة بین یدیک 1

  کد محصول: 92004|نویسنده: عبدالرحمن بن إبراهيم الفوزان، د. مختار الطاهر حسين، د. محمد عبدالخالق محمد فضل|نوع کتاب: آموزشی|زبان: عربی|شابک: 9786003491649|تعداد جلد: 2

  کتاب العربیه بین یدیک یک برنامه درسی است که برای نهادهای آموزش مکالمه زبان عربی مانند مدارس، مؤسسات آموزش زبان عربی و دانشگاه‌ها تهیه شده است که از ابتدا با دانش آموز شروع می‌شود و تا زمانی که به زبان عربی تسلط کامل داشته باشد، با او ادامه می‌دهد و این امکان را برای او فراهم می‌کند تا وارد دانشگاه شده و به زبان عربی در هر دوره تحصیل کند. کتاب العربیه بین یدیک از جمله کتاب‌های است که مسلمانان غیر عرب زبان در جنوب، جنوب شرق، شرق آسیا تا مؤسسات آموزش مکالمه زبان عربی در اروپا و آمریکا از آن برای آموزش مکالمه عربی استفاده می‌کنند.

 • کتاب العربیة بین یدیک 2

  کد محصول: 92003|نویسنده: عبدالرحمن بن إبراهيم الفوزان، د. مختار الطاهر حسين، د. محمد عبدالخالق محمد فضل|نوع کتاب: آموزشی|زبان: عربی|شابک: 9786030140893|تعداد جلد: 2

  کتاب العربیه بین یدیک یک برنامه درسی است که برای نهادهای آموزش مکالمه زبان عربی مانند مدارس، مؤسسات آموزش زبان عربی و دانشگاه‌ها تهیه شده است که از ابتدا با دانش آموز شروع می‌شود و تا زمانی که به زبان عربی تسلط کامل داشته باشد، با او ادامه می‌دهد و این امکان را برای او فراهم می‌کند تا وارد دانشگاه شده و به زبان عربی در هر دوره تحصیل کند. کتاب العربیه بین یدیک از جمله کتاب‌های است که مسلمانان غیر عرب زبان در جنوب، جنوب شرق، شرق آسیا تا مؤسسات آموزش مکالمه زبان عربی در اروپا و آمریکا از آن برای آموزش مکالمه عربی استفاده می‌کنند.

  150,000تومان
 • کتاب العربیة بین یدیک 3

  کد محصول: 92002|نویسنده: عبدالرحمن بن إبراهيم الفوزان، د. مختار الطاهر حسين، د. محمد عبدالخالق محمد فضل|نوع کتاب: آموزشی|زبان: عربی|شابک: 9786030140886|تعداد جلد: 2

  کتاب العربیه بین یدیک یک برنامه درسی است که برای نهادهای آموزش مکالمه زبان عربی مانند مدارس، مؤسسات آموزش زبان عربی و دانشگاه‌ها تهیه شده است که از ابتدا با دانش آموز شروع می‌شود و تا زمانی که به زبان عربی تسلط کامل داشته باشد، با او ادامه می‌دهد و این امکان را برای او فراهم می‌کند تا وارد دانشگاه شده و به زبان عربی در هر دوره تحصیل کند. کتاب العربیه بین یدیک از جمله کتاب‌های است که مسلمانان غیر عرب زبان در جنوب، جنوب شرق، شرق آسیا تا مؤسسات آموزش مکالمه زبان عربی در اروپا و آمریکا از آن برای آموزش مکالمه عربی استفاده می‌کنند.

 • کتاب العربیة بین یدیک 4

  کد محصول: 92001|نویسنده: عبدالرحمن بن إبراهيم الفوزان، د. مختار الطاهر حسين، د. محمد عبدالخالق محمد فضل|نوع کتاب: آموزشی|زبان: عربی|شابک: 9789644590245

  کتاب العربیه بین یدیک یک برنامه درسی است که برای نهادهای آموزش مکالمه زبان عربی مانند مدارس، مؤسسات آموزش زبان عربی و دانشگاه‌ها تهیه شده است که از ابتدا با دانش آموز شروع می‌شود و تا زمانی که به زبان عربی تسلط کامل داشته باشد، با او ادامه می‌دهد و این امکان را برای او فراهم می‌کند تا وارد دانشگاه شده و به زبان عربی در هر دوره تحصیل کند. کتاب العربیه بین یدیک از جمله کتاب‌های است که مسلمانان غیر عرب زبان در جنوب، جنوب شرق، شرق آسیا تا مؤسسات آموزش مکالمه زبان عربی در اروپا و آمریکا از آن برای آموزش مکالمه عربی استفاده می‌کنند.

منو اصلی